Drobečková navigace

ÚJV Řež odvezlo jaderné palivo z afrického kontinentu

Tisková zpráva, 19. října 2016

Za přísných bezpečnostních opatření se ve dnech 13. – 16. 10. 2016 uskutečnilo úspěšné naložení ozářené zóny s vysoceobohaceným uranem z výzkumného reaktoru MNSR (Miniature Neutron Source Reactor) v National Nuclear Research Institute, Accra, Ghana.

Zóna byla naložena do obalového souboru (OS) ŠKODA MNSR, který byl vyvinut společností Škoda JS na základě již vyrobeného OS typu ŠKODA VPVR/M. Tento obalový soubor byl používán při přepravě vysoce obohaceného paliva například i z Řeže a dalších zemí zpět do Ruské federace. V případě obalového souboru pro palivo z MNSR se jednalo o první použití OS tohoto typu. Obalový soubor byl následně vložen do speciálního tlumícího kontejneru, se kterým tvoří OS TUK-145/C, který byl vyvinutý v Rusku. Tento obalový soubor je unikátní tím, že byl konstruován tak, aby umožnil leteckou přepravu ozářeného paliva. 

Naložení se uskutečnilo ve spolupráci odborníků z divizí 2400 a 2300, dále ruské společnosti SOSNY a v neposlední řadě NNRI a dalších spolupracujících organizací z Ghany. Nakládání se rovněž zúčastnili zástupci US DOE, MAAE a ústavu CERT z Nigérie, kde je plánováno nakládání v roce 2017. I v tomto případě bude ozářená zóna následně letecky přepravena do Číny. 

Projekt odvozu z Ghany je součástí dlouhodobého projektu na odvoz ozářených zón výzkumných reaktorů MNSR do Číny. Po odvozu z Ghany to bude Nigérie, Sýrie, Irán a Pákistán. Reaktory MNSR budou následně provozovány se zónou s nízko obohaceným uranem. 

-věr-

 

Další aktuality