Drobečková navigace

Štafetu ÚJV Řež přebírá Daniel Jiřička

Tisková zpráva , 11. června 2018

ÚJV Řež, a. s. vede od dnešního dne Daniel Jiřička jako předseda představenstva a generální ředitel.

Daniel Jiřička

Do čela společnosti ÚJV Řež přichází Daniel Jiřička z vedoucích pozic dceřiných společností Skupiny ČEZ. Vystřídá ve funkcích předsedu představenstva a generálního ředitele Karla Křížka, který firmu úspěšně řídil od roku 2013 a bude v oboru jaderné energetiky dál působit. Směřování ÚJV Řež se pod novým vedením nijak zásadně nezmění.

Společnost bude nadále poskytovat expertní, projektové a inženýrské služby pro energetiku, zejména jadernou, podporu pro průmyslové investiční celky a specializované služby v oblasti nakládání s radioaktivními odpady. Prioritou zůstává i udržení tržních pozic v oblasti nukleární medicíny. Plány do budoucna směřují k novým směrům podnikání v energetice, například k možnostem uchovávání energie prostřednictvím vodíkových technologií, nebo k rozšiřování služeb pro zahraniční partnery.

„Symbolické převzetí štafetového kolíku je pro mě ctí i závazkem. Od svého předchůdce Karla Křížka jsem dostal za úkol jej neupustit a udělám pro to vše. Společnost přebírám ve skvělé kondici a rozhodně ji budu dál rozvíjet,“ říká nový generální ředitel Daniel Jiřička.

Do představenstva ÚJV Řež byli v rámci této obměny zvoleni i další noví členové. O dění ve společnosti budou nově rozhodovat Michaela Neprašová, Patrik Špátzal a Lucie Židová. Členem představenstva společnosti zůstává Vladimír Stratil.

„Rozhodnutí valné hromady uzavírá několikaměsíční řízený proces, jehož cílem je postupná generační obměna managementu společnosti. Chceme zajistit kontinuitu všech činností a obchodních aktivit a udržet ÚJV Řež tak úspěšnou, jako je dosud,“ vysvětluje Bohdan Zronek, předseda dozorčí rady ÚJV Řež, a. s., ředitel divize Jaderná energetika v ČEZ, a. s.

ÚJV Řež, a. s., patří už několik desetiletí mezi nejvýznamnější instituce zabývající se energetikou v evropském měřítku. Společnost zaměstnává, včetně dceřiných firem sdružených do Skupiny ÚJV, přes 1200 lidí, odborníků na jadernou energetiku, projektování, materiálové inženýrství, radioaktivní odpady nebo nukleární medicínu. Základnu pro poskytování komplexních služeb tvoří i technická a technologická infrastruktura, přičemž mnohá zařízení jsou v evropském kontextu unikátní. Majoritním vlastníkem ÚJV Řež je ČEZ, a. s.

Kdo je kdo v představenstvu ÚJV Řež, a. s. :

Ing. Daniel Jiřička, generální ředitel ÚJV Řež, a. s. Je absolventem ČVUT Praha, fakulty elektrotechnické, obor ekonomika řízení. Do ÚJV Řež, a. s., přišel ze společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o., kde působil od roku 2014 jako jednatel a předseda rady jednatelů. Od roku 2005 řídil z pozice generálního ředitele společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. a ŠKODA Praha a.s. Pracoval na vedoucích pozicích a ve statutárních orgánech společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.

Ing. Lucie Židová, Ph.D., ředitelka divize ERGOPROJEKT PRAHA, ÚJV Řež, a. s. Do společnosti přišla v roce 2007. Pracovala, mimo jiného, jako vedoucí odd. Řízení zakázek. Je absolventkou ČVUT Praha, Fakulta strojní, obor Energetické stroje a zařízení (magisterské a následně doktorandské studium).

Michaela Neprašová, MSc., ředitelka úseku Finance, ÚJV Řež, a. s. Přichází z Projektové kanceláře ČEZ, a. s. Několik let působila v poradenské společnosti McKinsey & Company, kde se zaměřovala především na strategie, firemní finance a organizaci. Pracovala v investičním bankovnictví v Komerční bance v Praze, později v BNP Paribas v Paříži. Je absolventkou HEC Paris, specializace Finance.

Ing. Patrik Špátzal, MBA, ředitel divize Radiofarmaka, ÚJV Řež, a. s. Ve společnosti působí od roku 2004 na různých vedoucích pozicích v divizi. Absolvent VŠCHT v Praze, fakulta Chemického inženýrství, IPVZ UK Praha, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - kvalifikovaná osoba výrobce léčivých přípravků.

Ing. Vladimír Stratil, MBA, ředitel divize Integrita a technický inženýring. Absolvent Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši, SR, v oboru Vysokofrekvenční technika a telekomunikace, absolvent MBA studia na University of Pittsburgh v USA, absolvent Project Management na MCE Brusel v Belgii.

 

      

Další aktuality