Drobečková navigace

Vodíková „power banka“ není sci-fi

Tisková zpráva, 9. června 2017

DC zdroj napájení s vodíkovým palivovým článkem ■ Lehký a snadno přenosný ■ Nulové emise ■ Flexibilní umístění zařízení venku i uvnitř ■ Tichý a dlouhodobý provoz ■ Široké možnosti využití pro složky IZS, polní nemocnice nebo armádu ■ Krátkodobý výkon až 650 wattů

 V rámci 7. kongresu Vodíkové technologie a Dnů českého vodíku 2017, které se konají od 9. do 12. července 2017 v Kongresovém centru v Praze, představují společnost ÚJV Řež a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze unikátní zařízení Power-box 180W - DC zdroj napájení s vodíkovým palivovým článkem. Autoři tím naplňují heslo kongresu: "Budoucnost by mohla být bližší, než si myslíte"! Akce probíhá pod záštitou Mezinárodního sdružení pro vodíkovou energii (IAHE).

 

Česká vodíková stopa
Ve společnosti ÚJV Řež, a. s., se vodíkovým technologiím věnují dlouhodobě. Na začátku byl projekt vodíkového autobusu TriHyBus, který dostal ocenění na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, výstavba vodíkové čerpací stanice v Neratovicích nebo pilotní zařízení umístěné v Řeži, které akumuluje elektrickou energii ze solárních panelů do vodíku. Nejnovějším projektem vodíkových specialistů je Power-box 180W. DC zdroj napájení s vodíkovým palivovým článkem.

 

Power-box 180W
ÚJV Řež, a. s., ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze navrhly a postavily zkušební funkční vzorek zařízení, které nese pracovní označení Power-box 180W, ve variantách Standard a Extreme. „Jedná se o přenosný zdroj stejnosměrného napájení s vodíkovým palivovým článkem, který může sloužit například v případě rozpadu elektrizační soustavy, takzvaného blackoutu. Vodík je dodáván z tlakové láhve, která je umístěna vedle vlastní jednotky“, představuje zařízení Ing. Aleš Doucek Ph.D., vedoucí oddělení vodíkových technologií z divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost, ÚJV Řež. „Hlavními výhodami tohoto systému jsou nulové emise, jediným odpadním produktem je vodní pára, a tedy možnost provozu i v interiéru a fakt, že systém funguje tak dlouho, dokud máte vodík, protože výměna tlakových lahví je možná za provozu. Zařízení je unikátní ve využití interního power-managementu. Díky němu lze jednotku Power-box 180W provozovat jako zdroj energie pro zařízení, jejichž spotřeba se dynamicky mění v čase, příkladem mohou být radiostanice“, charakterizuje Aleš Doucek výhody zařízení Power-box180.

 

Oproti obdobným řešením je Power-box 180W vybaven systémy pro úpravu vstupního vzduchu a ochranu palivového článku při skladování tak, aby byla prodloužena životnost a odolnost v provozu "Další výhodou tohoto zařízení je možnost pracovat i ve velmi znečištěném prostředí. Poradíme se s prachovými částicemi, ale i katalytickými jedy jako jsou sloučeniny síry, oxid uhelnatý a některé organické látky. Tato jednotka využívá filtr vyvinutý na VŠCHT Praha, který umožňuje komplexní předúpravu využívaného vzduchu a výrazně tak prodlužuje životnost celého zařízení", dodává Ing. Jakub Mališ, spoluřešitel za VŠCHT Praha.

 

Využití v praxi
Jednotka Standard je určena pro napájení medicínských přístrojů při transportu raněných nebo orgánů při transplantacích na velké vzdálenosti, jako záložní zdroj pro polní nemocnice, napájení komunikačních a monitorovacích zařízení nebo pro dobíjení akumulátorů karavanů, jachet. Zařízení je vhodné pro záchranáře, jeskyňáře, pracovníky v energetice nebo telekomunikačních službách. 

 

Jednotka Extreme je určena pro záchranné a bezpečnostní složky v krizových situacích, kdy není možné použít veřejnou distribuční síť. Slouží pro napájení velitelských stanovišť, mobilních laboratoří, nebo jednotky operující v terénu po dobu delší než jednu hodinu. Jednotka je také vhodná pro techniky energetických a telekomunikačních firem, pro provoz v uzavřených prostorech včetně podzemních a důlních prostor. 

 

 Technické parametry

 

Power-box

180W Standard

Power-box

180W Extreme

Dlouhodobý výkon

180 W

180 W

Krátkodobý výkon

650 W (3 min)

400 W (5 min)

Špičkový výkon

1 kW (3 s)

700 W (3 s)

Jmenovité výstupní napětí

24 V

24 V

Výstup

Konektor pro autozapalovač,

4 mm zdířky,

4x USB

šroubovací svorky,

4X USB

Provozní teplota

5 – 55°C

-20 – 55°C

Palivo

H2 (99,95 %)

H2 (99,95 %)

Rozměry

500 x 395 x 215

607 x 475 x 275

Hmotnost

9,9 kg

14,3 kg

Krytí (skladování/provoz)

IP54/IP52

IP67/IP63

 

Další aktuality