Drobečková navigace

ÚJV Řež se aktivně podílela na projektu EU pro čínské jaderné instituce

Tisková zpráva, 11. května 2017

Závěrečným zasedáním společné pracovní skupiny v Pekingu ukončila Evropská unie se svými čínskými partnery úspěšný tříletý projekt zaměřený na posílení technické infrastruktury a odborné způsobilosti v partnerských organizacích působících v realizaci čínského programu jaderné energetiky. Cílem projektu byl rozvoj kompetencí čínských národních jaderných institucí zajišťovat vysokou úroveň jaderné a radiační bezpečnosti s uplatněním zkušeností EU.

Projekt byl realizován na základě smlouvy s ÚJV Řež, a. s., (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež), klíčovou výzkumnou a inženýrskou organizací v oblasti jaderné energetiky v České republice. Hodnota projektu financovaného z nástroje EU pro mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti byla 1,37 milionu EUR (přibližně 10,1 milionu CNY). „Projekt reagoval na čínský hospodářský růst spojený se zvyšující se poptávkou po energii a současně s potřebou snížit emise skleníkových plynů, na základě kterého Čína realizuje ambiciózní plány na využití jaderné energie. Rychlý rozvoj jaderné energetiky přináší velké výzvy v mnoha souvisejících oblastech. Spolupráce mezi čínskými a evropskými jadernými institucemi přispívá k harmonizaci při uplatňování požadavků, norem a mezinárodních osvědčených postupů, důležitých pro jadernou bezpečnost“, zdůraznil Jozef Mišák, koordinátor projektu, viceprezident pro strategický rozvoj ÚJV Řež, a. s.

V rámci projektu, který byl realizován ve spolupráci s Čínským úřadem pro atomovou energii (CAEA), se uskutečnila rozsáhlá výměna informací o metodách, poznatcích, standardech a osvědčených postupech v řadě oblastí souvisejících s výstavbou, provozem a vyřazováním jaderných zařízení. Práce se zaměřily na metody nedestruktivního zkoušení kvality těžkých jaderných komponent, na standardy pro bezpečnostní klasifikaci číslicových systémů kontroly a řízení, pro kvalifikaci zařízení na zvládání havarijních podmínek, pro zajištění požární ochrany a pro pravděpodobnostní bezpečnostní hodnocení požárů. Důležitými součástmi projektu byly metodiky bezpečnostního hodnocení plánů, technologií a zařízení pro vyřazování z provozu těžkovodního výzkumného reaktoru, způsobů zacházení s kapalnými odpady v podzemních skladovacích nádržích a zařízení pro těžbu
a zpracování uranu.

Realizace projektu zahrnovala výměnu informací, návštěvy specialistů na vybraných pracovištích, odborné semináře, vypracování standardů a dalších technických dokumentů. Čínskými organizacemi, zapojenými do projektu byly: Research Institute of Nuclear Power Operations (RINPO), Institute for Standardisation of Nuclear Industry (ISNI), China Institute of Atomic Energy (CIAE), Nuclear Technical Support Centre of the China Atomic Energy Authority (CAEA/NTSC) and China Nuclear

Power Engineering (CNPE). Realizace projektu vedla k vypracování 28 technických dokumentů, realizaci 11 workshopů a uskutečnění 5 návštěv čínských odborníkův rámci EU. Odborných seminářů se zúčastnilo více než 220 specialistů z Číny.

Další aktuality