Drobečková navigace

Seminář divize ENERGOPROJEKT PRAHA ve Florentinu

21. listopadu 2016

V úterý 15. listopadu jsme na semináři v prostorách Hospodářské komory úspěšně představili odbornost a část služeb divize ENERGOPROJEKT PRAHA v oblasti klasické energetiky.

Hlavními tématy byla připravovaná legislativa v oblasti emisních limitů, účinnost energetických zařízení versus problematika  CO2  a představení hlavních  softwatových nástrojů, které divize využívá. Seminář zahájil a uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Celý průběh moderoval technický ředitel divize Zdeněk Vlček. Na téma možnosti ukládání CO2 v ČR se zde prezentovala i divize 2400 prostřednictvím Václavy Havlové.

Více než dvacet účastníků ze všech koutů republiky vyslechlo a následně diskutovalo příspěvky jednotlivých řečníků, rozdělené do tří hlavních sekcí

 

1. tematický blok - Emise 

Porovnání emisních limitů stávajících dle vyhlášky 415/20112 Sb. a připravovaných emisních limitů v rámci Sevillské skupiny zpracovávající novou směrnici o BAT (BREF) pro LCP a MCP (velké a střední zdroje) spalující fosilní paliva. Uvažované termíny pro její aplikaci v národní legislativě. 

Přednášející: Pavel Frolka (ČEZ)

 

Problematika splnění limitů pro Hg, SO2, NOx. Ukázky možností technického řešení.

Přednášející: Zdeněk Vlček (ÚJV Řež, divize ENERGOPROJEKT PRAHA)

 

Problematika čpavkového skluzu v popelovinách při nasazení selektivní nekatalické redukce pro snížení emisí NOx a ukázka možného řešení sorbce NH4 pomocí sorbentů na bázi zeolitu. 

Přednášející: Martin Dzivák (ZEOCEM)

 

2. tematický blok:  Účinnost versus problematika CO2 (záchyt, transport, ukládání) 

 

Zvyšování energetické účinnosti energetických centrál z pohledu optimalizace tepelného oběhu. Ukázka na příkladu optimalizace oběhu sekundárního okruhu v Jaderné elektrárně Temelín a jeho možná aplikace pro klasické zdroje.

Přednášející: Zdeněk Hrdina (ÚJV Řež divize ENERGOPROJEKT PRAHA)

 

Omezování uhlíkové stopy zdrojů spalující fosilní paliva pomocí záchytu a ukládání CO2 a její dopad na účinnost zdroje Základní porovnání jednotlivých metod Pre-combustion (Transformace paliva Eliminací uhlíku), post combustion (záchyt CO2 ze spalin) a oxyfuel (spalovací vzduch nahrazen O2) - příklady řešení

Přednášející: Zdeněk Vlček (ÚJV Řež, divize ENERGOPROJEKT PRAHA)

 

Možnosti ukládání CO2 v ČR 

Přednášející: 

Vladimír Kolejka (Česká geologická služba)

Václava Havlová (ÚJV Řež, divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady)

 

3. tematický blok - Moderní způsoby projektování a softwarová podpora provozu

 

Přednášející: Vladimír Voltr, (ÚJV Řež, divize ENERGOPROJEKT PRAHA)

• Databázové projektování: zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení v prostředí provázaných datových systémů, kde vazby a uspořádání databázových objektů jsou znázorněny ve formě 2D nebo 3D grafik)

• Koordinace projektu: COMA – aplikace pro kontrolu a řešení prostorových kolizí, RDB – nástroj pro řízení připomínek k dokumentům

• SW podpora provozu energetických a průmyslových závodů GADUS – webový prohlížeč dokumentace skutečného provedení, GPZ – grafická podpora zajišťování opravovaných zařízení, SW podpora změnového řízení dokumentace skutečného provedení

Další aktuality