Drobečková navigace

Prohlubujeme spolupráci s Itálií – Divize 2400

22. prosince 2016

​ÚJV Řež, a. s., zastoupená Ing. Radkem Trtílkem, ředitelem divize 2400, podepsala 16. prosince 2016 dohodu o spolupráci s italským jaderným zařízením Deposito Avogadro. Dohoda se týká budoucí spolupráce na vyřazování výzkumných jaderných zařízení v Itálii.

Podpis dohody se uskutečnil pod záštitou a v důstojném prostředí velvyslanectví České republiky v Římě za účasti velvyslankyně paní Hany Hubáčkové a obchodního rady pana Jiřího Jílka. Za Deposito Avogadro dohodu podepsala jednatelka paní Barbara Zamara a přítomni byli rovněž zástupce koncernu FCA pan Mario Lombardi a také pan Piersante Morandini, náš poradce, který dohodu pomohl zprostředkovat.

Samotné Deposito Avogadro patří do skupiny FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a je v katastru obce Saluggia asi 35 km severovýchodně od Turína. Původně zde byl od roku 1959 bazénový reaktor jako součástí komplexu na vývoj a výrobu radiofarmak a sloužil rovněž pro materiálový výzkum. Reaktor přestal být využíván v roce 1971. Reaktor je dnes již vyřazený, stejně jako část již nepotřebné infrastruktury. Jaderným zařízením zůstává z důvodu skladování části vyhořelého paliva dříve patřícího elektrárnám ENEL. Dnes je palivo v majetku italského státu. Palivo je skladováno v původním bazénu reaktoru. Bývalý reaktorový sál a další zařízení jsou i po téměř 60 letech velmi čisté a pečlivě udržované. Definitivní vyřazení bude moci být zahájeno až po odvezení zbývajícího skladovaného paliva na přepracování do Francie.

Naším společným záměrem je mj. koncipovat práce při budoucím vyřazení zbývajících aktivních systémů (čištění a kontrola chladící vody, vzduchotechnika, radiační monitoring, samotná stavební struktura bazénu) jako součást školicího a výcvikového programu.

 

Další aktuality