Drobečková navigace

Pochvala od Dany Drábové za přípravu expertního jednání v Řeži

Tisková zpráva, 16. března 2017

V areálu ÚJV Řež, a. s., se uskutečnilo významné expertní jednání, které přispělo ke kladnému pohledu našich rakouských sousedů na téma bezpečnost jaderné elektrárny Temelín.

Poděkování všem zúčastněným za perfektní přípravu a hladký průběh celé akce vyslovil Ing. Karel Křížek, předseda představenstva ÚJV Řež, a. s., a následně i Dana Drábová, ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Ta ocenila především profesionální vystupování a vynikající reprezentaci českého přístupu k jaderné bezpečnosti.

V oficiální informaci k expertnímu jednání pak vydal SÚJB následující materiál:

V rámci naplňování závazků, vyplývajících z mezivládních ujednání o jaderné bezpečnosti a ochraně obyvatelstva před ionizujícím zářením, a ve shodě s příslušnými články Závěrů Melkského procesu a následných opatření (tzv. Bruselského protokolu) se dne 16. března 2017 v ÚJV Řež uskutečnilo expertní jednání o svědečném programu a hodnocení integrity tlakové nádoby JE Temelín (Technical Expert Meeting regarding Status of the Surveillance Programme and RPV Integrity Assessment Temelin NPP) s rakouskou stranou. Na organizaci jednání se vedle ÚJV Řež a Centra výzkumu Řež podílel i ČEZ a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Rakouská delegace, vedená ředitelem odboru koordinace jaderných záležitostí Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Andreasem Molinem, byla přivítána vrcholnými představiteli SÚJB: ředitel sekce jaderné bezpečnosti Zdeněk Tipek, ČEZ: ředitel JE Temelín Bohdan Zronek a ÚJV Řež: místopředseda představenstva Miroslav Horák.

Program jednání, do detailu připravený Ing. Jiřím Žďárkem z divize Integrita a technický inženýring ÚJV Řež, nabídl členům rakouské delegace možnost navštívit pracoviště polohorkých komor pro zkoušky ozářených vzorků svědečného programu, nové horké komory Centru výzkumu Řež (CVŘ) i laboratoř se zkušebními bloky pro kvalifikaci nedestruktivních kontrol ÚJV Řež i CVŘ a přesvědčit se o vysoké kvalitě výzkumných a testovacích zařízení.

Ústředním bodem programu bylo šest technických prezentací, které připravili přední čeští specialisté v daném oboru z ČEZ (ing. Ertl), ÚJV Řež (RNDr. M. Brumovský, Ing. M. Žamboch, Ing. J. Brynda, Ing. V. Pištora, Ing. P. Král, Ing. L. Vyskočil, Ing. L. Horáček, Ing. M. Postler) a CVŘ (Ing. M. Marek, Ing. Z. Lahodová). Prezentace shrnuly výsledky svědečného programu, stav hodnocení integrity tlakové nádoby, výsledky nedestruktivních kontrol, obhajobu stavu výroby polotovarů tlakové nádoby a celkovou strategii ČEZ k ohodnocení životnosti tlakových nádob Jaderné elektrárny Temelín.

V průběhu bohaté a na detaily zaměřené diskuse (bylo zodpovězeno celkem 32 dotazů expertů z rakouské delegace k jednotlivým prezentacím) se podařilo se ctí obhájit česká stanoviska a potvrdit vysokou úroveň jaderné bezpečnosti a zabezpečení jaderných zařízení v České republice.

Bezchybná organizace celé akce, naprosto profesionální vystoupení všech českých expertů během návštěvy laboratoří i při prezentaci odborných referátů a v neposlední řadě i pohotovost a argumentační připravenost v diskusi vysokou měrou přispěly k jednoznačnému úspěchu této významné akce.

 

Další aktuality