Drobečková navigace

PET radiofarmaka v ČR a naše PET centrum Na Homolce - setkání s novináři

18. dubna 2018

V úterý 17.4. jsme měli jedinečnou příležitost prezentovat naši divizi Radiofarmaka na setkání s novináři v Nemocnici Na Homolce (NNH). Akci, kterou s podporou ÚJV Řež a Oddělení nukleární medicíny NNH uspořádala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) provázel zájem významných médií, včetně Českého rozhlasu a České televize.

V úterý 17.4. jsme měli jedinečnou příležitost prezentovat naši divizi Radiofarmaka na setkání s novináři v v Nemocnici Na Homolce (NNH).  Akci, kterou s podporou ÚJV Řež a Oddělení nukleární medicíny NNH uspořádala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) provázel zájem významných médií, včetně Českého rozhlasu a České televize.

Máme radost, že se výstup z akce hned objevil i v pořadu Události na ČT. (http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/218411000100417/video/614175) a ve vysílání ve Studiu 6 Víkend (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/218411010120421/video/615007)

PET radiofarmaka v ČR v číslech

I když vývoj počtu vyšetření metodou pozitronové emisní tomografie (PET) má v České republice vzrůstající tendenci, i tak zůstává Česká republika v oblasti využití radiofarmak pod průměrem vyspělých zemí EU. Zatímco v roce 2009 bylo provedeno 18 184 vyšetření, v roce 2016 to už bylo 29 897 vyšetření. Tato čísla zazněla na setkání s novináři v Nemocnici Na Homolce (NNH), kterou uspořádala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) spolu s divizí Radiofarmaka, PET Centrem Praha a oddělením nukleární medicíny NNH.

V České republice byla PET radiofarmaka použita k diagnostice poprvé v roce 1999, a to v Nemocnici Na Homolce (NNH), kde bylo společností ÚJV Řež vybudováno první výrobní PET centrum ve střední a východní Evropě (PET centrum Praha) a propojeno s pracovištěm nukleární medicíny NNH. Dnes má toto pracoviště za sebou už více než 100 000 aplikací radiofarmak pacientům, uvedl doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., primář PET centra NNH a oddělení nukleární medicíny NNH. V ČR jsou aktuálně 4 výrobní místa PET radiofarmak, na 14 pracovištích nukleární medicíny je k dispozici 15 PET/CT skenerů a dva PET/MR skenery (kombinuje PET s magnetickou rezonancí); všechny je lze využít pro diagnostiku PET.

„Nejčastějším důvodem PET vyšetření je diagnostika onkologických onemocnění, a zejména přítomnosti jejich metastáz, a dále mapování zánětlivých ložisek v těle, která bývají příčinou nevysvětlitelných horeček a infekčních komplikací. Neurochirurgům navíc pomáháme v předoperační fázi určit ložisko, z něhož vycházejí epileptické záchvaty, nebo upřesnit postup léčby bolestí páteře. Horkou novinkou je pak diagnostika Alzheimerovy demence", vysvětlil doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.

Divize Radiofarmaka ÚJV Řež

Naší společnost představil na setkání s novináři Ing. Et Ing. Jan Adam, Ph.D., z divize Radiofarmaka. Zdůraznil, že ÚJV Řež má v tomto segmentu silnou pozici, která vychází z více než čtyřicetileté tradice výroby radiofarmak a z vlastního výzkumného a výrobního zázemí, které tvoří PET centra v Praze, v Brně a Řeži. V současné době zajišťuje produkci radiofarmaka 18F-fluorodeoxyglukosa (FDG) pro více než 90% trhu v ČR. Veškeré dodávky jdou realizovány na základě úspěchu divize ve výběrových řízeních.

„Jsem rád, že mezi členské společnosti České asociace farmaceutických firem patří i tak specializovaná společnost jako je ÚJV Řež. Vyrábět a vyvíjet radiofarmaka není jednoduché. Léčivý přípravek s poločasem rozpadu 110 minut vyžaduje perfektně zvládnuté know-how i logistiku. Za přínosné považuji i to, že nedílnou součásti ÚJV Řež je i výzkum a vývoj nových radiofarmak. V současnosti je velká pozornost věnovaná výzkumu v oblasti radiofarmak zaměřených na diagnostiku onemocnění, která souvisí se stárnutím populace, a to Parkinsonova a Alzheimerova choroba", zdůraznil Martin Mátl, ředitel ČAFF.

Výroba a aplikace PET radiofarmak zblízka

Po skončení prezentační části pro otázky měli účastníci jedinečnou možnost prohlédnout si s odborným výkladem kompletně zázemí našeho PET centra, včetně cyklotronu a oddělení nukleární medicíny NNH s PET/CT kamerami.

O ČAFF

Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Ta sdružuje 21 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než 4 400 lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Všechny členské firmy a jejich zaměstnanci se ve své práci řídí Etickým kodexem ČAFF, který je v mnoha ohledech přísnější než příslušná legislativa. Hlavním cílem ČAFF je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v ČR  a udržitelnost zdravotního systému.

Další aktuality