Drobečková navigace

Odborníci na tokem urychlenou korozi se opět sešli v Řeži

Aktualita, 6. listopadu 2018

Na konci října se uskutečnil v Řeži už čtvrtý ročník profesního setkání specialistů, kteří se na blocích typu VVER zabývají tokem urychlenou korozí.

Patronát nad akcí převzali i letos naši kolegové Marek Postler a Martin Kronďák z divize 2300, která je iniciátorem těchto setkání a také lídrem v poskytování řešení pro problematiku FAC na elektrárnách typu VVER. Setkání se zúčastnili pracovníci elektráren z ČR, SR, Maďarska, Finska a Číny -  jak pracovníci útvarů LTO, tak i systémoví správci.

V rámci jednání si odborníci vyměnili provozní zkušenosti, týkající se jak organizačních aspektů příslušných programů řízení stárnutí, tak i inspekcí, jejich hodnocení a predikce pomocí výpočetních programů. Sdílení provozních zkušeností a maximální otevřenost umožňují řešit potenciální problémy v předstihu, proto byly některé okruhy k diskusi připravené předem.​ 

Kolega Martin Kronďák z D2300, který akci za ÚJV Řež vedl, hodnotí letošní setkání jako úspěšné. Čas a zájem, který velmi vytížení pracovníci elektráren z různých částí světa věnují FAC setkání ukazuje na hodnotu, kterou toto setkání má pro provoz jaderných elektráren typu VVER.​

Další aktuality