Drobečková navigace

O bezpečných dodávkách jaderného paliva pro reaktory VVER 440 v Řeži

17. června 2016

Ve dnech 15. A 16. června se v Řeži konal mezinárodní workshop organizovaný v rámci projektu ESSANUF (European Supply of SAfe NUclear Fuel) financovaného z grantu Evropské komise.

Na tomto projektu, který je koordinovaný švédským Westinghouse Electric, se dále podílejí organizace ze Slovenska, Finska, Velké Británie, Ukrajiny, Španělska a za Českou Republiku UJV Řež. Projekt si klade za cíl v krátkodobém a střednědobém horizontu zvýšit bezpečnost dodávek jaderného paliva pro reaktory VVER 440 prostřednictvím diverzifikace zdrojů.  Na workshopu pořádaném pracovní skupinou č. 2 (Development of a licensing analysis scope), která řeší rozdíly licenčních požadavků mezi jednotlivými orgány státního dozoru v různých zemích a připravuje podklady pro jejich harmonizaci, byli kromě týmu ESSANUF přítomni i zástupci provozovatelů VVER 440 a státního dozoru dotčených zemí, kromě Ruské Federace. Na činnostech pracovních skupin ESSANUF se aktivně podílejí zaměstnanci naší divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost. Naším zástupcem v pracovní skupině č. 2 je Pavel Král, přípravy workshopu se rovněž zúčastnil Zdeněk Zůna, který je v ESSANUF zástupcem ÚJV Řež. Účastníci workshopu se první den na společném zasedání věnovali zejména aspektům problematiky licencování ve Finsku, Maďarsku, na Ukrajině a Slovensku. Druhý den se účastníci  rozdělili do tří pracovních sekcí a projednávali podrobněji přednesené materiály.

 

Projekt ESSANUF je financován z programu Euratom research and training programme 2014-2018, grant agreement No 671546.

Více o projektu  ESSANUF: http://cordis.europa.eu/project/rcn/196993_en.html

Další aktuality