Drobečková navigace

Nizozemsko se zajímá o naše vodíkové technologie

Tisková zpráva, 26. února 2016

Byly to právě vodíkové technologie a projekty spojené s ochranou životního prostředí a obnovitelnými zdroji, které vedly kroky Chrise Kuijperse, vrchního ředitele pro otázky klimatu Ministerstva pro infrastrukturu a životní prostředí Nizozemského království (MINIEN KN) do Řeže. Návštěva se uskutečnila v době, kdy Nizozemí předsedá EU.

Vedení společnosti a odborníci z ÚJV Řež a Centra výzkumu Řež s. r. o. připravili pro hosty program zahrnující teoretickou část i praktické provozní ukázky. Oficiální část otevřelo setkání s Karlem Křížkem, předsedou představenstva ÚJV Řež, a. s., a „vodíkáři"  Alešem Douckem (vedoucím odd. vodíkových technologií, divize 2200) a Karin Stehlik (z oddělení TEO, CVŘ). Nizozemskou delegaci tvořili ještě Anke M. Willemstein, koordinátorka presidia EU pro životní prostředí ze stejného ministerstva a Peter Keulers, zástupce velvyslance Nizozemského království v Praze. Za českou stranu byl u jednání Michal Pastvinský, ředitel odboru mezinárodních vztahů MŽP ČR a Petra Ptáčková, vedoucí oddělení dvoustranné spolupráce odboru mezinárodních vztahů MŽP ČR.

Proč právě vodíkové technologie a v Řeži vysvětlil v úvodu Chris Kuijpers slovy: „Zajímáme se o pokrok v této oblasti proto, že zapadá do našeho projektu Ambice 2030, který je součástí vládní filozofie obyvatelného a bezpečného Nizozemí. Naše ministerstvo se zaměřuje například na modernizaci dopravní infrastruktury, recyklaci odpadů, kde bychom se chtěli stát lídrem v rámci EU, zaměřujeme se na zvyšování podíl obyvatelstva na ochraně životního prostředí a v neposlední řadě chceme, aby bylo Nizozemí zemí s inteligentními, jak se dnes říká smart, městy. A to je příležitost například pro vodíkové technologie."

V prezentaci Aleš Doucek hosty seznámil s aktuálním stavem, kdy se Skupina ÚJV zaměřuje na dvě oblasti využití vodíkových technologií: ukládání (akumulaci) energie a dopravu. Obojí měli následně hosté z Nizozemí možnost si v areálu v Řeži prohlédnout a doslova „osahat". Projeli se v zatím jediném prototypu vodíkového autobusu u nás - TriHyBusu (Triple Hybrid Hydrogen Bus), který byl vyvinut a realizován konsorciem (Škoda Electric, Arriva a další) pod vedením ÚJV Řež. O energii pro elektromotor autobusu se zde starají tři zařízení: vodíkové palivové články, Li-ion baterie a výkonné kondenzátory (tzv. ultrakapacitory). „Tento unikátní systém zajišťuje efektivnější využití primární energie obsažené ve vodíku, včetně rekuperace během brzdění. Při provozu autobusu vzniká jako jediná odpadní látka čistá voda", upozornil hosty z Nizozemí Aleš Doucek. Ostatně o tom se následně mohli všichni na vlastní oči a kůži, přiložením rukou k výfuku autobusu, přesvědčit.

Cesty v autobusu jsme využili pro seznámení hostů s areálem, historií a současností ÚJV Řež a při jednotlivých zastávkách představil objekty SUSEN, obou rektorů, horkých a polohorkých komor, experimentální haly, PET centra a další pracovišť (měli jsme málo času).

Druhý projekt, pilotní provoz akumulace energie do vodíku, prezentovali zástupcům nizozemského ministerstva životního prostředí v „domečku" Lukáš Polák (vodíkové technologie, divize 2200) a Karin Stehlik z CV Řež. „Elektrolyzér v době slunečního svitu ukládá elektřinu tak, že vyrobí vodík a uskladní ho do zásobníku. V době zvýšené poptávky po elektřině a nedostatku slunečního svitu se pak může tento vodík zpětně použít k výrobě elektřiny. Dosavadní výsledky ukazují, že i v případě naprosté tmy by plně nabitý akumulátor s kapacitou 2,2 kWh spolu s vodíkovou nádrží s 10 kilogramy vodíku (jež představuje 330 kWh) utáhl kompletní provoz domácnosti po dobu dvou až tří týdnů bez nutnosti napojit se do rozvodné sítě", upřesnil praktický význam projektu Lukáš Polák. Tento projekt zapadá do filozofie tzv. chytrých měst a soběstačných obytných celků a proto vyvolal u hostů z Nizozemí řadu otázek.

Spokojené twitterové informace holandských účastníků a jejich veřejně deklarovaný zájem rozvíjet spolupráci nejen v oblasti vodíkových technologií jsou dobrým příslibem pro budoucnost.

 -věr-

Další aktuality