Drobečková navigace

Moderní postupy pro bezpečnější jaderné elektrárny

Tisková zpráva, 4. srpna 2016

Více než padesát specialistů z České republiky, Ruské federace a Chorvatska spolu se zástupci SÚJB a podpory jaderného dozoru RF (FSUE VO "Safety"), se sešlo na konci července v Řeži u Prahy na semináři s názvem „Svarové spoje – normy, nedestruktivní zkoušení a provádění oprav".

Skupina ÚJV se věnuje problematice kvality svarových spojů velmi intenzivně a s výsledky, přesahujícími rámec České republiky.

„Kvalita svarů potrubí a zařízení i jejich důsledná kontrola je jedním z důležitých prvků při zajištění bezpečného provozu jaderných elektráren. Společnosti ze Skupiny ÚJV i specialisté ze Skupiny ČEZ se této problematice, zaměřené na bloky typu VVER, které máme v elektrárnách v Temelíně a Dukovanech, věnují dlouhodobě. Výměna provozních zkušeností s odborníky ze zemí, které provozují tento typ reaktorových bloků, hraje klíčovou roli a je nedílnou součástí zvyšování odbornosti a vývoje nových postupů", zdůraznil v úvodu Ing. Jiří Žďárek, vice-prezident pro rozvoj podnikání ÚJV Řež, expert divize Integrita a technický inženýring.

Významu problematiky odpovídal i rozsah semináře. Tři dny nabitého programu byly rozděleny do devíti sekcí. Kromě novinek z oblasti materiálového výzkumu se prezentace věnovaly zejména používání různých metod diagnostiky a kontrol s cílem posouzení stavu zařízení a potrubí, doporučení ke zlepšení kontroly kvality, predikce chování „rizikových" svarových spojů a různým technologiím oprav. Účastníci se nevyhýbali ani aktuálním tématům.

Jaroslav Brom, expert zvláštních procesů, Centrální inženýring ČEZ, hovořil o problematice svarových spojů na JE Dukovany a Temelín, Viktor Gorichev z organizace Gidropress prezentoval současné přístupy ke kontrolám stavu materiálu zařízení a potrubí jaderně-energetických zařízení typu VVER. Dmitrij Tichonov ze společnosti ECHOplus se zaměřil na metody a prostředky automatizovaných ultrazvukových kontrol svarových spojů zařízení a potrubí jaderně-energetických zařízení typu VVER-440 a využití nových technologií automatizovaných ultrazvukových kontrol zařízení a potrubí JE.

Namburi Hygreeva z Centra výzkumu Řež představil hodnocení mikrostruktury a lokálních mechanických vlastností materiálů jaderné třídy. Lukáš Steiner ze společnosti ŠKODA JS ukázal na využití techniky phased array k ultrazvukovým zkouškám obtížně přístupných heterogenních svarových spojů PG V-1000, na něj navázal Ladislav Horáček z ÚJV Řež s tématem: Pokroky v UT kontrolách a NDE kvalifikacích pro JE Dukovany a Temelín. Anton Razygrajev ze společnosti CNITMAŠ seznámil kolegy se specializovanými inspekčními postupy ultrazvukových kontrol heterogenních svarových spojů a inspekčními postupy ruční ultrazvukové kontroly uzlu přivaření kolektoru k parogenerátoru PGV-1000. Aleksandr Mokrousov z Technického Centra pro kontrolu a diagnostiku Atomkomplex zase upozornil na zkušenosti s vývojem systémů automatizovaných ultrazvukových kontrol základního materiálu a svarových spojů zařízení a potrubí jaderně-energetických zařízení typu VVER-1200.

Důležitou součástí mezinárodního semináře bylo i seznámení účastníků s infrastrukturou ÚJV Řež v režii kolegů z divize 2300. Začínalo se v experimentální hale pracoviště nedestruktivních kontrol, hodnocení betonu a diagnostiky armatur, kde se obeznámili, pod vedením Ladislava Horáčka, s postupy a metodikou, které používají naši specialisté. V prostorách bývalé kotelny, kde je experimentální hala těžké zkušebny se seznámili například s projektem inženýrského řešení těžkých havárii – strategie IVR, kterou představil podrobně Jiří Žďárek nebo činností na předpínacím systému ochranných obálek VVER 1000 a kvalifikace na prostředí. Předvedené postupy byly účastníky semináře vysoce pozitivně hodnoceny.

Na samotném semináři zazněly na dvě desítky příspěvků zahraničních odborníků a neméně rozsáhlá byla i prezentace projektů a technických postupů ze strany specialistů ze Skupiny ÚJV, Skupiny ČEZ a dalších společností. Konkrétní zkušenosti z jednotlivých elektráren, ukázky postupů a dokumentace z různých zemí byly doprovázeny intenzivní diskusí a bohatým obrazovým materiálem. Několikrát byly oceněny informace o nové normativní dokumentaci k této problematice v Ruské federaci, jejíž znalost je důležitá i pro jaderné elektrárny provozované Skupinou ČEZ.

Organizační výbor, ve kterém byli kromě odborníků z divize Integrita a technický inženýring ÚJV Řež zastoupeni také experti Skupiny ČEZ z útvaru Asset Management a Centrální inženýring hodnotil výstupy ze semináře a závěrečná doporučení z jednotlivých sekcí jako velmi prakticky využitelná. Ze strany českých i zahraničních organizací byl deklarován jednoznačný zájem pokračovat v těchto setkáních  ve formě cílených workshopů.

 -věr-

Další aktuality