Drobečková navigace

Mezinárodní trénink expertů v oblasti vyřazování a radioaktivních odpadů v Řeži

 aktualita, 12. října 2018

V prvním říjnovém týdnu se uskutečnil pod organizační záštitou ÚJV Řež, divize Radioaktivní odpady a vyřazování, mezinárodní kurz zaměřený na rozvoj expertních znalostí v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a decommissioningu.

Decommissioning - tj. vyřazování jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření z provozu je jednou ze specifických oblastí nakládání s odpady.  

Průřezový kurz, konaný ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a společností Škoda JS, provedl 23 účastníků z různých zemí základními oblastmi problematiky nakládání s radioaktivními odpady, mezinárodní legislativou a formálními procedurami a komplexně shrnul metodiky a přístupy k přípravě expertních studií a analýz. Součástí programu byla i exkurze technické infrastruktury v Řeži, návštěva pracoviště ŠKODA JS v Plzni a prohlídka úložiště Richard u Litoměřic.

ÚJV Řež je jedinou firmou v ČR, která pokrývá kompletní řetězec služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady od jejich detekce a identifikace, přes jejich zpracování a úpravu (likvidaci) až po jejich přípravu na bezpečné uložení. ​

 

Další aktuality