Drobečková navigace

Mezinárodní projektový tým INCEFA+ se sešel v Řeži

12. ledna 2018

Expertní tým výzkumného projektu INCEFA+ a zasedání jeho výkonného výboru hostila naše divize Integrita a technický inženýring na třídenním pracovním jednání v Řeži ve dnech 9. až 11. ledna.

Projekt INCEFA+ (INcerasing safety in NPPs by Covering gaps in Enviromental Fatigue Assessment), řešený v rámci programu Horizont 2020,  byl zahájen v roce 2015 a je právě v polovině své plánované délky.

Cílem projektu je vývoj nové, jednotné metodiky pro hodnocení únavy v prostředí pro komponenty JE evropských zemí, vedoucí ke zvyšování bezpečnosti provozu stávajících i nových JE.

Předmětem tohoto evropského projektu jsou tři hlavní oblasti – (1) s ohledem na zkušenosti z provozu a používaná hodnocení únavy v evropských zemích identifikace parametrů, které hodnocení vlivu únavy mohou ovlivňovat (drsnost povrchu, střední deformace, amplitudy deformace), (2) provedení rozsáhlého experimentálního programu na vzduchu i v prostředí umožňujícího posouzení vlivu zvolených parametrů na únavovou životnost  vybraných austenitických materiálů, (3) na základě výsledků testů vytvoření obecné metodiky pro hodnocení únavy v prostředí.

V Řeži jednalo celkem dvacet tři specialistů z 16 evropských organizací. Jednání vedla Miroslava Ernestová z oddělení Podpora provozu energetických zařízení (Divize 2300) za pomoci svého kolegy Jakuba Laczy. V rámci nabitého programu byl zhodnocen dosavadní průběh projektu a na základě první sady výsledků byly definovány podmínky experimentů pro další období.

Zahraniční kolegové se u nás cítili příjemně a akce proběhla v neformálním pracovním duchu.

Další aktuality