Drobečková navigace

Kontrolní den svědečných programů českých jaderných elektráren

Aktualita, 9. října 2018

V září 2018 úspěšně proběhl další kontrolní den tzv. svědečných programů jaderných elektráren, provozovaných společností ČEZ. Pravidelného expertního jednání se účastnilo celkem 5 zástupců ÚJV Řež a 4 experti ze strany ČEZ.

Svědečné programy materiálových vzorků jsou důležitým indikátorem pro posuzování stavu a změn mechanických vlastností materiálů tlakové nádoby reaktorů v průběhu provozu elektrárny.

Z hlediska životnosti jaderné elektrárny je tlaková nádoba jednou z mála komponent, které se nedají modernizovat, a její dobrá kondice tedy předznamenává stav celého komplexu. ÚJV Řež je mezinárodně renomovaným pracovištěm, které v této oblasti poskytuje provozovatelům komplexní služby – svědečné programy a ozařovací experimenty navrhuje, realizuje ve svém komplexu polohorkých a horkých komor - a následně provádí analýzy a hodnocení degradace materiálů. Výsledky svědečných programů jsou nezbytným a důležitým vstupem pro periodická expertní hodnocení dlouhodobého a bezpečného provozu JE, která jsou realizována naší divizí Integrita a technický inženýring.

Pravidelná setkání k průběhu a výsledkům svědečných programů přispívají k zajištění bezpečnosti provozovaných elektráren a mají zásadní význam pro průběžné ověřování, že realizované expertní činnosti reflektují aktuální požadavky normativně technických dokumentů, nařízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR (SÚJB) a mezinárodních úřadů pro jadernou bezpečnost.

 

Další aktuality