Drobečková navigace

K datu 1. 7. 2017 došlo k organizační změně ve Skupině ÚJV

1. července 2017

Projektové a inženýrské kapacity naší dceřiné společnosti EGP INVEST se slučují s ÚJV Řež, a. s., divize ENERGOPROJEKT PRAHA. Ředitelkou divize zůstává Lucie Židová, funkci obchodního ředitele divize bude vykonávat Jiří Holub.

Projektové a inženýrské kapacity naší dceřiné společnosti

  • EGPI INVEST, spol. s r.o., se sídlem Ant. Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod
  • IČO 163 61 679

se k 1.7. 2017 slučují s ÚJV Řež, a. s., divize ENERGOPROJEKT PRAHA.

Práva a povinnosti vztahující se k této části EGP INVEST, spol. s r.o. přechází na:

  • ÚJV Řež, a. s. se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
  • IČO: 46356088
  • DIČ: CZ46356088
  • zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1833.

Ve Slovenské republice pokračují obchodní aktivity prostřednictvím nové pobočky ÚJV Řež, a. s. - organizačná zložka Slovensko, IČO 50 913 298 se sídlem Hviezdoslavova 225, 917 01 Trnava.

Personální zajištění inženýrských a projektových kapacit zůstává ve stejném složení se zachováním detašovaných pracovišť v Praze, Uherském Brodě, Dukovanech a Trnavě.

Celé znění dopisu, který byl jménem generálního ředitele Karla Křížka zaslán partnerům naleznete v příloze. 

Soubory ke stažení

Další aktuality