Drobečková navigace

Íránská delegace navštívila Řež

Tisková zpráva, 2. května 2016

​Pracovní část návštěvy České republiky zahájil íránský viceprezident Alí Akbar Sálehí s doprovodem v Řeži u Prahy, kde sídlí ÚJV Řež, a. s., a Centrum výzkumu Řež s. r. o. Setkal se zde s představiteli obou společností a seznámil se se strukturou činností Skupiny ÚJV.

Íránský mírový jaderný program je důležitý pro energetickou strategii země. Proto vedly kroky íránské delegace právě do společnosti, která se věnuje energetice dlouhodobě a má na mezinárodním poli významný zvuk. Prezentace jednotlivých divizí ÚJV Řež zahrnovala oblasti jaderné bezpečnosti a spolehlivosti, integrity a technického inženýringu, chemii palivového cyklu a nakládání s radioaktivními odpady, komplexní předprojektové a projektové činnosti v klasické i jaderné energetice. V neposlední řadě se viceprezident Sálehí zajímal o výzkum a vývoj diagnostických prostředků pozitronové emisní tomografie a fungování PET Center provozovaných ÚJV Řež. V rámci představení Skupiny ÚJV se íránská delegace seznámila s širokou paletou služeb, které nabízejí další její členové: Ústav aplikované mechaniky v Brně, EGP Invest v Uherském Brodě a Výzkumný a zkušební ústav v Plzni.

Na setkání se dále hovořilo například o zkušenostech ÚJV Řež s projekty prodlužování životnosti jaderných elektráren na Ukrajině, energetických projektech pro Turecko nebo zapojení společnosti do plánované výstavby finské jaderné elektrárny Hanhikivi. Viceprezident Alí Akbar Sálehí konstatoval, že mezi oběma zeměmi se nabízí široké pole pro vzájemnou spolupráci. Na následnou prohlídku pracovišť projektu Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN) pozvali íránské hosty Karel Křížek, předseda představenstva ÚJV Řež a Martin Ruščák, ředitel společnosti Centrum výzkumu Řež.

SUSEN zahrnuje výstavbu výzkumné infrastruktury, která dlouhodobě zvýší vědecký, výzkumný a vývojový potenciál České republiky v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice, převážně (ale neexkluzivně) jaderné. Nabídne řešení významných úloh spojených s rozvojem udržitelné jaderné energetiky a poskytne pro společnosti podnikající v oblasti aplikovaného výzkumu v energetice robustní a moderní výzkumnou infrastrukturu. Viceprezident Alí Akbar Sálehí, který je současně předsedou Íránské organizace pro atomovou energii spolu s dalšími členy delegace navštívil pracoviště horkých komor, technologie LOCA (Loss Of Coolant Accident, únik chladiva z primárního okruhu), mikrostruktur a výzkumný jaderný reaktor LVR-15.

Další aktuality