Drobečková navigace

Egyptský jaderný dozor v Řeži

22. března 2016

Vytvoření platformy dodavatelů a poskytování odborné podpory v průběhu výstavby a následného provozu nové JE v Egyptě bylo hlavní náplní návštěvy delegace egyptského jaderného a radiologického regulačního orgánu (Egyptian Nuclear and Radiological Regulatory Authority - ENRRA) v Řeži a na pracovišti divize ENERGOPROJEKT PRAHA. Delegaci vedl Dr. Walid Ibrahim Zidan, místopředseda ENRRA.

První den návštěvy patřil představení ÚJV Řež, prezentaci činnosti jednotlivých divizí a identifikaci oblastí možné spolupráce. Česká strana nabídla zejména podporu při vypracování národního jaderného regulačního systému bezpečnosti Egypta. Hosté ohodnotili vysokou odbornost a především mezinárodní prestiž, které naše společnost v těchto oblastech má.

Na prezentační část navázala ukázka pracovišť v údolí. Nejdříve na metalografické lince s polohorkými komorami, následovalo info centrum divize 2300, experimentální smyčky, jednotlivá pracoviště v experimentální hale nedestruktivního testování a návštěvu Řeže zakončili specialisté z ENRRA na pracovištích RAO a VAO.

Druhý den pobytu v ČR patřil návštěvě divize ENERGOPROJEKT PRAHA, kde je kolegyně a kolegové seznámili se svými  aktuálními projekty a ukázali jednotlivá pracoviště. Představitelé ENRRA také navštívili jadernou elektrárnu Temelín, kde se setkali, mimo jiné, s ředitelem JETE Bohdanem Zronkem a pracoviště Škody JS v Plzni.

Další aktuality