Drobečková navigace

60 let pro jadernou energetiku

17. května 2016

Ve dnech 12. a 13. května 2016 se uskutečnila v Plzni mezinárodní konference 60 let pro jadernou energetiku věnovaná šedesátinám jaderného průmyslu a působení společnosti Škoda JE a 65 letům vysokého technického školství v Plzni.

Záštitu nad ní převzali: Martin Zrzavecký, primátor Plzně, Jan Mládek, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Daneš Burket, prezident České nukleární společnosti, Josef Perlík, předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS a. s. a Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni.

Mezi hosty byly snad všechny významné osobnosti, které měly nebo mají v popisu práce jadernou energetiku a jádro. Mohli jste zde potkat Danu Drábovou, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Vadima Titova, Vice-Presidenta, Rosatom International Network, Ladislava Štěpánka, člena představenstva a ředitele divize Výroba, ČEZ, a. s., Mikhaila Alexandroviče Smirnova, Chairman of the Board of Directors and General Director, OMZ, Miroslava Grégra, bývalého ministra průmyslu o obchodu ČR, Petera Andraška, ředitele pro spouštění a dozor nad jadernou bezpečností, JE Mochovce 3, 4, SE, a. s., Oleksandra Shavlakova, First Vice President, Technical Director, NAEK Energoatom, Pavela Janíka, Managing Director, Westinghouse Czech Republic, Michala Kačenu, Business Development Director, AREVA, Bohdana Zronka, ředitele JE Temelín, ČEZ, a. s., Miloše Štěpanovského, ředitela JE Dukovany, ČEZ, a. s., Karla Křížka, předsedu představenstva ÚJV Řež, a. s., Václava Lišku, jednatele, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o., Martina Ruščáka, ředitele, Centrum výzkumu Řež s. r. o. a řadu dalších.

Všechna vystoupení jsou k nahlédnutí na linku pro stažení prezentací: http://ftp5.afpconference.com. Vybíráme z nich:

Miroslav Grégr, bývalý ministr průmyslu o obchodu ČR konstatoval, že ČR má ASEK (Aktualizovanou Státní energetickou Koncepci), má NAP (Národní Akční Plán) jaderné energetiky. Ale současně položil otázku sobě i přítomným posluchačům, kdy začneme myšlenky těchto dokumentů naplňovat? „Zatím, zdá se, vyčkáváme a čas běží."

Karel Křížek, předseda představenstva ÚJV Řež, a. s., shrnul současný stav energetiky v ČR jeho vliv na vývoj a rozvoj v jaderné oblasti. Uvedl, že Státní energetická koncepce (SEC) určuje orientaci české energetiky na jaderné a obnovitelné zdroje. Jaká je reálná situace v naplňování SEC? Jak naplnit ustanovení SEC a jakou roli by v tom měl hrát český průmysl?

Václav Liška, jednatel, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o., hovořil o nezanedbatelném významu společností aplikovaného výzkumu při vývoji energetických zařízení, servisu a podpoře prediktivní údržby. Podle jeho slov je v současné době málo společností aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR, které se podílely, podílejí a budou podílet na výrobě, servisu a údržbě energetických zařízení. Společnost VZÚ Plzeň je jedna z nich a vytváří spojnici mezi výrobci a provozovateli energetických zařízení.

Martin Ruščák, ředitel, Centrum výzkumu Řež s. r. o. se zaměřil na projekt výstavby výzkumné infrastruktury Udržitelná energetika (SUSEN). Uvedl, že tento projekt zajistil a postupně přivádí do provozu řadu výjimečných technologií, potřebných pro ty oblasti jaderného i nejaderného energetického výzkumu, kterému se v angličtině přiléhavě říká "edge technologies". Umožňuje tak české výzkumné, technologické a průmyslové komunitě zúčastňovat se špičkového výzkumu v mezinárodních konsorciích podle potřeb a priorit daných významnými strategickými dokumenty rozvoje jaderné energetiky a výzkumu a vývoje, přijatými českou vládou a dalšími institucemi. V prezentaci ukázal konkrétní příklady spolupráce existující i připravované a jejich vztah k budované infrastruktuře a výzkumným týmům. Jde hlavně o projekty na fúzních technologiích, zejména ITER a Eurofusion, projekty v oblasti podpory bezpečného provozu stávajících technologií a jaderných technologií IV. generace.

Miloš Štěpanovský, ředitel JE Dukovany, ČEZ, a. s. se zaměřil na problematiku LTO EDU. Prošel jednotlivé milníky spouštění a etapy zvyšování JB EDU, program LTO EDU, přípravy LTO a stav bloků EDU.

Ladislav Štěpánek, člen představenstva a ředitel divize Výroba, ČEZ, a. s., se ve své prezentaci věnoval pozici ŠKODA JS z hlediska rozvoje československé jaderné vzdělanosti a průmyslu a spolupráce s jadernými elektrárnami ČEZ. Mimoto se zabýval i vývojem evropské energetiky, poklesem cen silové elektřiny a energeticko-klimatickými cíli, které zásadně ovlivní vývoj a stav energetiky na příští desetiletí.

Bohdan Zronek, ředitel JE Temelín, ČEZ, a. s. se zaměřil na přípravu zajištění další licence a LTO ETE. Uvedl, že během dlouhodobého provozu roste důležitost kvalitního řízení spolehlivosti a řízení stárnutí zařízení. Aby držitel povolení získal povolení k provozu JE na další periodu v rámci PSR, resp. za její původně stanovenou projektovou dobu života, je nezbytné prokázat existenci efektivního procesu řízení stárnutí s jasně definovanou procedurou, která garantuje včasné provedení všech nezbytných opatření. To také znamená, že existují nezbytné řídící programy, které splňují požadované atributy a že nezbytné TLAA jsou platné i v období dlouhodobého provozu.

Další aktuality