Drobečková navigace

6. Konference radiologické fyziky

27. dubna 2016

ÚJV Řež, a. s., divize Radiofarmaka se v polovině dubna zúčastnila šestého ročníku Konference radiologické fyziky, kterou v Bystřici pod Pernštejnem pořádala Česká společnost fyziků v medicíně ve spolupráci s FN Olomouc.

ÚJV Řež byla na této dvoudenní konferenci prezentována formou firemního stánku, kde byla představena jako provozovatel tří plně funkčních PET center a majoritní výrobce a dodavatel PET radiofarmak v ČR. Do odborné části programu konference přispěli naši kolegové Brigita Vargová a Miloš Orlík s přednáškou „Cyklotron – první článek v procesu přípravy radiofarmak“. Celkem bylo na konferenci prezentováno 39 odborných sdělení z oblasti přístrojové techniky, zobrazovacích metod, radiační ochrany a legislativy.

Další aktuality