Drobečková navigace

2016: úspěchy divize 2900 pokračují...

11. listopadu 2016

... a určitě to není jen proto, že má v České republice silnou pozici v oblasti výroby diagnostických preparátů pro pozitronovou emisní tomografii a více než čtyřicetiletou tradici výroby radiofarmak.

Dodavatelé PET radiofarmak jsou i za hranicemi a není jich málo. Za každým vyhraným výběrovým řízením je spousta mravenčí práce a tým lidí, kteří vytvářejí unikátní diagnostický preparát. Léto a podzim 2016 představují čtyři vyhraná výběrová řízení. I díky tomuto posilování zákaznické struktury, produkcí radiofarmaka 18F-fluorodeoxyglukosa (FDG) ze tří PET center naší společnosti ÚJV Řež, aktuálně pokrýváme většinu trhu v ČR.

Podzim kopíruje léto

Pokračovalo úspěšné „tažení“ divize i v podzimních měsících roku 2016. Uspěla ve Fakultní nemocnici v Brně a v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Navázala tak na letní úspěchy, kdy na základě vyhraných výběrových řízení byly podepsány smlouvy o dodávkách diagnostického radiofarmaka  Fludeoxyglukosa inj. pro Ústav nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a PET centrum na Oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Plzeň Lochotín. Nové či staronové partnery představíme podrobněji.

Výběrové řízení FN Brno

Ve Fakultní nemocnici Brno mají PET/MR, tzn. PET kameru v kombinaci s magnetickou rezonancí. Je to po FN Plzeň druhý přístroj v této kombinaci v ČR a instalován byl v prosinci 2015, jedná se tak o nově vybudované pracoviště. S tzv. rutinními vyšetřeními tady začali v červenci letošního roku. Rámcová smlouva, uzavřená na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce požaduje průběžné dodávky léčivého přípravku Fludeoxyglukosa inj. pro Oddělení nukleární medicíny, PET centrum FN Brno. Smlouva je zatím podepsána na dva roky. Dodávky budou realizovány rutinně z PET Centra Brno, v případě potřeby (např. v době plánovaných odstávek) z VaV PET Centra Řež nebo PET Centra Praha. Jsme v tomto směru ideální partner.

Pro informaci, PET/MR vyšetření se, oproti běžnějšímu PET/CT, s výhodou používá např. pro neurologické indikace (zejména včasné odhalení Alzheimerovy nemoci) nebo pro vyhledávání ložisek, která vyvolávají epilepsii. PET/MR je efektivní metoda i pro diagnostiku onemocnění srdečního svalu (ischemická choroba srdeční). Přínosem je i při vyšetření dětských pacientů vzhledem k nižší radiační zátěži.

Výběrové řízení MOÚ Brno

V MOÚ Brno mají s vyšetřeními PET/CT kamerou bohaté zkušenosti, bylo to druhé pracoviště v ČR, které bylo vybaveno touto technologií již od roku 2003 (resp. v té době byla dostupná jen samotná PET kamera, kombinace s CT přišla až později). Aktuálně mají na oddělení 2 PET/CT kamery s nejmodernějšími parametry.

Do MOÚ Brno dodává divize Radiofarmaka nepřetržitě od září 2003 po celou dobu provozu, tehdy ještě z našeho jediného produkčního pracoviště PET Praha. Dodávky byly realizovány dvakrát denně včetně mnoha sobot a nedělí. Poptávka po vyšetřeních byla vysoká a jediná dvě pracoviště s PET kamerami v Česku, v Nemocnici Na Homolce a v Masarykově onkologickém ústavu, byla plně vytížena. Tento stav trval až do května 2008, kdy ÚJV Řež začala dodávat FDG z nově vybudovaného pracoviště, PET Centra Brno.

Propojeni s FN Brno má i další rozměr, realizují se zde klinické studie našich nových preparátů 11C-methionin a 18F-cholin. Vzájemná spolupráce i vztahy jsou na vysoké úrovni a zcela bezproblémové i vzhledem k místopisné provázanosti, naše PET centrum, ONM a radiofarmaceuti z MOÚ sídlí v jednom objektu. I tady ale bylo nutné pro pokračování spolupráce splnit zadání výběrového řízení, což se podařilo. Dodávky jsou realizovány standardně (výhradně) z PET Centra Brno, v případě potřeby (např. v době plánovaných odstávek) z PET Centra Řež nebo PET Centra Praha. Nejsme dodavatelem s jediným zařízením a i to jistě hraje ve výběrových řízeních roli.

Jak dál?

Divize Radiofarmaka určitě neusnula na vavřínech, jak postupně přibývá pracovišť nukleární medicíny osazovaných PET kamerami, pokračuje v účasti na dalších a dalších výběrových řízeních, která již byla vypsána nebo se jejich vyhlášení v nejbližší době očekává. V rámci zkušebního provozu dodává FDG i do Českých Budějovic a Zlína, dvou nemocnic s nově vybudovanými odděleními pro PET diagnostiku. Souběžně prohlubuje spolupráci s pracovišti, kam již látku dodáváme. Ani rok 2017 nebude snadný, konkurence na trhu existuje jak z domácích producentů, tak stále větší zájem o dodávky do českých nemocnic mají výrobci z okolních zemí.


Jana Rozenová, věr

 

Další aktuality