Drobečková navigace

20 let od prvního vyšetření pomocí PET kamery

26. srpna 2019

První klinické vyšetření pomocí PET kamery v ČR bylo provedeno 25. 8. 1999 v PET centru v Nemocnici Na Homolce.

K dnešku ÚJV Řež provozuje tři výrobní PET centra a produkcí svého přípravku Fludeoxyglukosa inj. (FDG) pro diagnostiku nádorů pokrývá většinu trhu v ČR. Letos jsme také na český trh uvedli radiofarmakum Fluorocholine (18F) UJV (FCH) pro včasnou diagnostiku karcinomu prostaty a začali pro holandskou společnost Quirem Medical vyrábět přípravky k léčbě pokročilé rakoviny jater. V našem VaV PET centru v Řeži průběžně pracujeme na vývoji a testování dalších léčivých přípravků pro naše i zahraniční trhy. Jsme hrdí na to, že svojí produkcí radiofarmak už více jak čtyřicet let zvyšujeme šance onkologických pacientů na vyléčení.

PET (pozitronová emisní tomografie) je dnes jednou ze základních metod onkologické diagnostiky ve vyspělých zemích. Její předností je mimo jiné možnost celotělového vyšetření. Vyšetření pomocí PET je schopno odhalit patologická ložiska i v předem neznámé lokalizaci. U známých lokalizací pak dokáže posoudit vážnost či aktivitu nádoru, úspěšnost chirurgického zákroku či odpověď nádoru na léčbu. V ČR je na pracovištích nukleární medicíny aktuálně k dispozici sedmnáct PET kamer. ÚJV Řež dodává radionuklidy značené přípravky většině z nich.

 

 
Video popisující služby ÚJV Řež v oblasti radiofarmak

 

PET kamera v nemocnici Na Homolce v r. 2018
PET kamera v nemocnici Na Homolce v r. 2007
Výroba radiofarmak
Výroba radiofarmak
Výroba radiofarmak
Výroba radiofarmak
Výroba radiofarmak
Výroba radiofarmak

Další aktuality