Breadcrumbs navigation

Zvýšení tepelného výkonu reaktoru VVER 1000 typ V320 JE Temelín, 1. a 2. blok, ČR

Projekt Zvýšení tepelného výkonu reaktoru VVER 1000/320 v Temelíně (VPR ETE) je založen především na využití výkonových a kapacitních rezerv zařízení JE Temelín, zejména primárního okruhu. Disponibilní elektrický výkon byl zvýšen o cca 42 MWe/blok.

Customer:
ČEZ, a. s.
Year:
2013
Category:

Cílem realizace projektu byla vyšší výroba elektrické energie při přijatelně vyšších ročních provozních nákladech a nízkých investičních nákladech. Hlavní přínos projektu je ve zvýšení disponibilního elektrického výkonu o cca 42 MWe/blok.

Zvýšení  nominálního tepelného výkonu  reaktoru na 3120 MWt (104% Nnom)  je realizováno v souladu s přijatelným  čerpáním projektových rezerv. Tato změna navazuje na použití  paliva TVSA-T se standardním palivovým proutkem.