Drobečková navigace

Řízení životního cyklu průmyslových zařízení

Seminář, 9. listopadu 2017

Provozovatelé nebo dodavatelé energetických a dalších průmyslových celků a technologií se na praktických příkladech seznámí s aplikací postupů a návrhy úsporných kombinací prediktivní, preventivní a korektivní údržby zařízení pro dosažení jejich spolehlivého, efektivního a dlouhodobého provozu. Seminář pořádáme ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

Místo a čas: Hospodářská komora ĆR, budova Florentinum, zasedací místnost PRAHA, 9:00-13:30

Zaměření: Provozovatelé nebo dodavatelé energetických nebo jiných výrobních celků a technologií s požadovaným spolehlivým dlouhodobým provozem.

Registrace probíhají do 7.11. na adrese: seminarujv@komora.cz

Účast na semináři je pro registrované zdarma.

Obrovské investice do jaderné energetiky lze zhodnotit pouze následným efektivním dlouhodobým provozem. Proces řízení životnosti jaderné elektrárny (Plant Life Management - PLiM) proto představuje velmi propracovaný systém péče o složité technologie různých typů. Tyto činnosti jsou dobře uplatnitelné pro řízení životního cyklu zařízení nebo výrobních celků i v jiných oblastech průmyslu.

ÚJV Řež se problematikou dlouhodobě zabývá na národní i mezinárodní úrovni, zajišťuje řízení stárnutí konkrétních zařízení a je autorem řady certifikovaných programů a metodik. Seminář na praktických příkladech představuje aplikaci postupů v průmyslu a návrhy úsporných kombinací prediktivní, preventivní a korektivní údržby zařízení. S prezentacemi a referenčními projekty vystoupí specialisté ÚJV Řež, divize Integrita a technický inženýring.

Program semináře:

8:30 – 9:00             registrace účastníků

9:00 – 9:10             úvodní slovo prezidenta Vladimíra Dlouhého, HK ČR

9:00 – 9:30             základní východiska a přístupy k řízení životního cyklu zařízení

9:30 – 10:00           příklady sledování a zmírňování dopadů stárnutí

10:00 – 10:30         zjištění stavu řízení životního cyklu výrobního celku nebo zařízení (inventura)

10:30 – 10:50         přestávka na kávu, diskuse

10:50 – 11:30         návrh činností, postupů, softwarové podpory a řídících programů

11:30 – 12:15         příklady řízení stárnutí a ekonomické efekty

12:15 – 12330        diskuse a společný oběd

Více pozvánek