Drobečková navigace

Divize Radiofarmaka

ÚJV Řež, a. s., se v divizi Radiofarmaka zabývá výrobou radiofarmak, jejich výzkumem a vývojem a zaváděním do rutinní praxe pro potřeby zdravotnictví. Provozuje tři centra pozitronové emisní tomografie (PET) s vlastními cyklotrony, realizuje výstavbu a zaškolování odborného personálu.

Kontakt

Divize Radiofarmaka

  • Adresa: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika
  • Tel: +420 266 172 178
  • Fax: +420 220 940 945
  • E-mail: radiopharm@ujv.cz

Hlášení nežádoucích účinků PET radiofarmak

 • Nežádoucí účinky je možné hlásit:
 • e-mail: pet.safety@ujv.cz
 • telefon: +420 725 546 805