Barva stránek

RADIOFARMAKA

 

Na svých specializovaných pracovištích se ÚJV Řež, a. s., divize Radiofarmaka, dlouhodobě zabývá oblastí výzkumu a vývoje radiofarmak na bázi radionuklidů produkovaných reaktory a cyklotrony. Z důvodů usnadnění vědeckých procedur bylo zřízeno pracoviště pro testování chování radiofarmak v živých organismech, kde probíhá testování na malých laboratorních zvířatech. Současně se zaměřujeme na moderní trendy předpokládaného vývoje v oblasti radiofarmak, a to na značení protilátek radionuklidy.

 

 vice