Barva stránek

VODÍK V ENERGETICE

 

Vodík je jedním z možných řešení pro energetiku budoucnosti, a to jak z hlediska rostoucí potřeby energie, tak z hlediska regulace výkonu energetických zdrojů.

 

 • Vodíkové technologie mohou sloužit k ukládání energie, a být tak nástrojem k regulaci výkonu energetických zdrojů. Regulace je v současnosti zajišťována především na úrovni přenosové soustavy, zatímco regulace, týkající se vnořené výroby, tj. menších zdrojů na úrovni distribuční soustavy (především obnovitelné zdroje energie - OZE), se uplatňuje až v druhé řadě. Vzhledem k bouřlivému rozvoji technologií pro výrobu energie s využitím obnovitelných zdrojů je však využití těchto technologií nevyhnutelné. I když ve větším měřítku jsou dnes jedinou využívanou metodou akumulace energie přečerpávací vodní elektrárny, vodíkové technologie nabízejí v oblasti vnořené výroby nepřeberné možnosti.

  Patří mezi ně např.:
  • regulace výkonu zdrojů s nestálým výkonem (zejména OZE),
  • možnost stabilizace provozu těch zdrojů, jejichž provozování je z technického nebo ekonomického hlediska optimální při konstantním výkonu.

 

 • Služby ÚJV Řež, a. s., v oblasti využití vodíku v energetice zahrnují:
  • expertizy v oblasti návrhu systémů pro ukládání energie (ostrovní systémy, inteligentní lokální sítě, stabilizace výkonu zdrojů apod.),
  • vývoj systému alkalické elektrolýzy vody pro využití k akumulaci energie z obnovitelných zdrojů,
  • výzkum a vývoj systémů pro udržitelnou výrobu vodíku –  vysokoteplotní elektrolýza vody v návaznosti na vysokoteplotní zdroje tepla (např. solárně koncentrační elektrárny nebo JR generace IV. - VHTR),
  • expertizy v oblasti skladování vodíku (tlakové nádoby, kryogenní jednotky, hydridy kovů, nanomateriály, vodík uskladněný v horninových strukturách),
  • expertizy v oblasti distribuce a přepravy vodíku (společná distribuce se zemním plynem v rámci plynovodního řádu).

 

Akciová společnost ÚJV Řež se zabývá také posouzením možností využití vodíku pro dopravu. Konsorcium pod jeho vedením vyvinulo a provozuje první autobus poháněný vodíkovým palivovým článkem v nových zemích Evropské unie - TriHyBus. Více informací o projektu TriHyBus najdete na tomto webu.

 

 • V oblasti dopravy nabízí ÚJV Řež, a. s., tyto aktivity:
  • zpracování analýz v oblasti výroby a využití vodíku pro dopravu (vozidla poháněná vodíkem, hybridní pohony, pokročilé řízení hybridních pohonů na základě dat GPS),
  • poskytování dat z provozu trojitě hybridního TriHyBusu.