Barva stránek

REAKTORY

 

Akciová společnost ÚJV Řež se zabývá výzkumnými a vývojovými aktivitami pro jaderné reaktory, které jsou již provozované, nebo pro jaderné reaktory nové generace a malé jaderné reaktory.

 

Práce a úkoly v souvislosti s jadernými reaktory, které ÚJV Řež, a. s., nabízí a řeší, zahrnují paletu činností a analýz, které jsou podepřeny zkušenostmi, znalostmi a získaným nebo vytvořeným know-how širokého a profesně různorodého spektra pracovníků. Jde o výzkumné reaktory a jaderné reaktory provozované v České republice (typ VVER 440 a VVER 1000) nebo reaktory, jejichž výstavba se tady předpokládá. Zároveň se zaměřuje na jaderné reaktory nových generací a na problematiku malých jaderných reaktorů, která je nyní ve výzkumu nově upřednostňována.

 

 • Výzkum a vývoj reaktorů se dělí do dvou oblastí:
  • podpora stávajících jaderných elektráren, tj. podpora provozu reaktorů z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, havarijního plánování, efektivnějšího provozu, prodlužování životnosti aj., v souladu a s podporou nejmodernějších metodických a výpočtových prostředků vědy a výzkumu,
  • sledování a příprava vývoje jaderných reaktorů tak, aby byla „jaderná komunita“ pohotově připravena v souladu s potřebami energetiky České republiky významně a odpovědně přispět k rozvoji bezpečné jaderné energetiky v naší republice.

 

 • Z hlediska jaderné bezpečnosti a spolehlivosti ÚJV Řež, a. s., řeší a nabízí poznatky z těchto oblastí:
  • vývoj a údržba metodik bezpečnostního hodnocení palivových vsázek jaderných reaktorů;
  • vývoj výpočetních metod a nástrojů pro fyziku aktivní zóny jaderných reaktorů III. i IV. generace;
  •  vývoj, validace a aplikace metodiky výpočtových programů pro potřeby bezpečnostní dokumentace projektových a nadprojektových událostí jaderných elektráren;
  • komplexní analýzy termomechanického chování jaderného paliva v provozních a havarijních stavech;
  • komplexní analýzy průběhu těžkých havárií jaderných elektráren a návrh programu jejich zvládání;
  • využití moderních metod diagnostiky komponent a zařízení;
  • analýzy spolehlivosti a rizik (zejména studie PSA1 a PSA2) včetně identifikace slabých míst provozu a designu, návrhů modifikací a nápravných opatření.

 

vice