Barva stránek

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

 

V divizi Jaderná bezpečnost a spolehlivost akciové společnosti ÚJV Řež se zabývají také oblastí obnovitelných zdrojů energie, s důrazem na efektivitu jejich využívání a začleňování do sítě.

 

Obnovitelné zdroje zažívají v poslední době značný rozvoj. Některé možnosti však nejsou využívány dostatečně efektivně. Jde například o využití uhlovodíkových plynů ke kombinované výrobě elektřiny a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků, ale i další možnosti. Začleňování alternativních zdrojů do sítě vyžaduje především zvýšenou pozornost s ohledem na stabilitu sítí.

 

  • V oblasti obnovitelných zdrojů energií nabízí ÚJV Řež, a. s., zejména tyto činnosti:
    • návrhy systémů pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z bioplynů nebo pyrolyzních plynů (bioplyny z čistíren odpadních vod, skládek, bioplynových stanic) na bázi vysokoteplotních palivových článků,
    • návrhy systémů pro úpravu plynů a separaci vodíku ze směsi syntézních plynů,
    • expertizy v oblasti využití solárních koncentračních elektráren jako zdroje vysokopotenciálního tepla pro vysokoteplotní elektrolýzu vody,
    • expertizy v oblasti návrhu systémů pro ukládání energie (stabilizace výkonu – hybridizace apod.).

 

Úvod PRO OBCHODNÍ PARTNERY VÝZKUM A VÝVOJ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Mobilní verze | Desktop verze