Barva stránek

MATERIÁLY

 

Divize Integrita a technický inženýring ÚJV Řež, a. s., provádí výzkum materiálů, např. jejich mechanických vlastností vlivem ozáření, s cílem zabezpečit jadernou bezpečnost, prodloužit životnost jaderných zařízení a vyvinout nové materiály pro nejaderné využití. Provádí také zkoušky mechanických vlastností ozářených a neozářených strukturních materiálů komponent jaderných elektráren.

 

 • Zkoušky a výzkum probíhají na těchto pracovištích:
  • komplex horkých a polohorkých komor pro realizaci experimentů a analýz na ozářených materiálech komponent jaderných elektráren, v současnosti je v rámci doplňkových svědečných programů ocelí tlakových nádob reaktorů VVER-440 a VVER-1000 uskutečňována rekonstituce zkušebních těles pomocí elektronového svazku, která umožňuje významné zlepšení kvality informací o vlivu ozáření na mechanické vlastnosti reaktorových ocelí,
  • akreditované laboratoře pro zkoušky mechanických vlastností ozářených materiálů.

    

 • Divize Integrita a technický inženýring akciové společnosti ÚJV Řež dále působí v těchto oblastech:
  • výzkum a vývoj materiálů pro provozované jaderné reaktory, reaktory nízkého výkonu, výzkumné reaktory a reaktory nové generace,
   • realizace experimentů v rámci svědečných programů jaderných elektráren – zkoušky mechanických vlastností ozářených materiálů, včetně stanovení vlivu interakce s prostředím (např. autoklávové zkoušky),
   • zkoušky mechanických vlastností pokročilých materiálů pro reaktory IV. generace (např. ODS oceli, Ni slitiny),
  • testování vlivu prostředí, ozařování a zatěžování různých typů na životnost materiálů,
  • simulace stárnutí materiálů svarových spojů a hodnocení souvisejících změn mechanických vlastností,
  • výzkum v oblasti materiálů pokrytí paliva.

vice