Barva stránek

AKUMULACE A PŘENOS ENERGIE

 

ÚJV Řež, a. s., divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost, se podílí i na řešení problémů evropské elektrizační sítě, způsobených zvyšujícím se podílem nestabilních energetických zdrojů.

 

Současná evropská elektrizační síť ENTSO-E, ke které přísluší i Česká republika, se potýká s výraznými problémy, které jsou způsobené především zvyšujícím se procentem zapojení nestabilních energetických zdrojů. Vodíkové technologie, které zahrnují i technologii palivových článků, nabízejí několik perspektivních možností pro využití k akumulaci energie a stabilizaci přenosové sítě, případně rozvoj ostrovních systémů.

 

  • ÚJV Řež, a. s., v této oblasti nabízí tyto služby:
    • simulaci připojení akumulační vodíkové jednotky do soustavy v rámci podpůrných složek podle všech standardů daných Kodexem přenosové soustavy ČEPS, a.s., (měřitelnost, garantovaná dostupnost služby, certifikovatelnost) i jednotlivými kodexy distribučních soustav,
    • studie proveditelnosti jednotky akumulace energie pomocí vodíkových technologií,
    • expertizy v oblasti návrhu systémů pro ukládání energie (inteligentní lokální sítě apod.).

 

Úvod PRO OBCHODNÍ PARTNERY VÝZKUM A VÝVOJ AKUMULACE A PŘENOS ENERGIE
Mobilní verze | Desktop verze