Barva stránek

VÝZKUM A VÝVOJ

 

Akciová společnost ÚJV Řež poskytuje komplexní služby v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření.

ÚJV Řež, a. s., realizuje projekty v rámci dotačních programů Alfa, Beta a Epsilon Technologické agentury ČR (TAČR).

logo white red

 • Výzkumné a vývojové aktivity jsou zaměřeny na následující oblasti:
  • podpora provozu reaktorů stávajících JE, 
  • malé výzkumné reaktory a reaktory IV. generace,
  • zadní část palivového cyklu,
  • bezpečnost provozu jaderných zařízení,
  • výzkum a zkoušky materiálů, svědečné programy,
  • využití vodíku v energetice,
  • obnovitelné zdroje energie,
  • akumulace a přenos elektrické energie,
  • zachycování, transport a ukládání oxidu uhličitého, 
  • radiofarmaka.

 

Významným aspektem posilujícím úroveň vědecko-výzkumných aktivit společnosti je široká spolupráce nejen na úrovni tuzemských výzkumných institucí a univerzit, ale i na úrovni mezinárodní. Ta probíhá na základě dvoustranných nebo mnohostranných dohod.

 • Mnohostranná spolupráce je zajišťována prostřednictvím:
  • Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), Vídeň (celosvětová organizace při OSN),
  • Agentury pro jadernou energii (NEA), Paříž (organizace nejvyspělejších zemí při OECD),
  • Rámcových programů EURATOM, Brusel (aktivity v rámci Evropské unie),
  • Evropského sdružení pro jaderné vzdělávání (ENEN),
  • Asociace evropských expertních organizací v jaderné energetice (ETSON),
  • Výzkumného centra Dhabha (NPCIL), Indie (návrh společného memoranda o spolupráci),
  • Asociace NUGENIA.

 

 • Partnery dvoustranné spolupráce jsou například:
  • Komisariát pro jadernou energii (CEA), Francie,
  • Ústav pro jadernou a radiační bezpečnost (IRSN), Francie,
  • Společnost pro jadernou bezpečnost a zařízení (GRS), Německo,
  • Česko-ruská pracovní skupina pro jadernou energetiku (PSJE), MPO/ROSATOM, Rusko,
  • Vědecko-technické centrum pro jadernou a radiační bezpečnost (SSTS NRS), Ukrajina,
  • Výzkumný ústav elektrické energie (EPRI), USA,
  • Výzkumné centrum Dhabha (NPCIL), Indie (návrh společného memoranda o spolupráci),
  • americké instituce prostřednictvím dohod jaderných dozorů (NRC – SÚJB) a ministerstev (DOE – MPO ČR).
Úvod PRO OBCHODNÍ PARTNERY VÝZKUM A VÝVOJ
Mobilní verze | Desktop verze