Barva stránek

RADIOFARMAKA

 

Dlouhodobým posláním divize Radiofarmaka akciové společnosti ÚJV Řež je produkovat léčivé přípravky na špičkové evropské úrovni a vyvíjet nové produkty na bázi moderních technologií, v souladu s celosvětovým zaměřením. Sortiment zahrnuje výrobu a kontrolu kvality léčivých látek, léčivých přípravků a léčiv pro klinické zkoušení včetně preklinických studií. Vyrobená radiofarmaka jsou dodávána celé řadě pracovišť nukleární medicíny v České republice i v zahraničí.

 

Divize je dále zaměřena na výstavbu a uvádění do provozu PET center (PET – pozitronová emisní tomografie) včetně zaškolování potřebného odborného personálu. V současné době divize provozuje v České republice tři PET centra.

 

 • Certifikáty a povolení:
  • Povolení k výrobě léčivých a hodnocených léčivých přípravků,
  • Povolení k distribuci léčivých přípravků,
  • Certifikát správné výrobní praxe pro výrobce - humánní léčivé přípravky,
  • Certifikát správné výrobní praxe pro výrobce - humánní hodnocené léčivé přípravky,
  • Certifikát správné výrobní praxe pro výrobce léčivých látek,
  • Certifikát správné laboratorní praxe,
  • Akreditace osoby provozující uživatelské zařízení podle zákona na ochranu zvířat (pro Laboratoř biologického testování),
  • Povolení SÚJB pro nakládání se zdroji ionizujícího záření,
  • ISO 9001:2008,
  • ISO 14001:2004,
  • BS OHSAS 18001:2007.

   vice