Barva stránek

PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

 

 • ÚJV Řež, a. s., poskytuje svým zákazníkům dlouhodobě a na vysoké úrovni služby v projektování, inženýrské činnosti a podpoře provozu zejména v následujících oblastech:
  • jaderná energetika;
  • klasická energetika;
  • teplárenství;
  • spalování odpadu;
  • průmyslová energetika.

         

V oblasti projektování a inženýrské činnosti nabízí partnerům ucelený soubor služeb, podporující jejich aktivity od hodnocení proveditelnosti až po realizaci investičních záměrů.

 

 • Mezi tyto služby patří:
  • studie proveditelnosti a koncepční studie;
  • průzkumy staveniště a specifikace zadání;
  • koncepční projekty;
  • nezbytná dokumentace ve smyslu platné legislativy;
  • Basic a Detail Design;
  • technická podpora investora a autorský dozor;
  • databázové projektování;
  • tvorba systémů pro správu dat a informací;
  • příprava výstavby a spouštění nových elektráren.

 

V oblasti podpory provozu jaderných a klasických elektráren se aktivity ÚJV Řež, a. s., s využitím role původního projektanta, zaměřují zejména na dlouhodobé řízení projektu elektrárny včetně inženýrské podpory úprav a modifikací, které jsou vyvolávány potřebou optimálního provozu elektráren při respektování všech bezpečnostních a legislativních hledisek.

 

 • Jde zejména o:
  • životnost a zvyšování efektivnosti;
  • optimalizaci provozu;
  • studie a projekty ekologizace;
  • studie a projekty modernizace;
  • optimalizace síťové infrastruktury;
  • kogenerace a SMART řešení v energetice;
  • vodohospodářské stavby, nakládání s vedlejšími energetickými produkty, rekultivace

 

 vice

 

Úvod PRO OBCHODNÍ PARTNERY PRODUKTY A SLUŽBY PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
Mobilní verze | Desktop verze