Barva stránek

PODPORA PROVOZU JADERNÝCH ELEKTRÁREN

 

ÚJV Řež, a. s., disponuje týmem odborníků, který provozovatelům jaderných elektráren dlouhodobě a na vysoké úrovni poskytuje odbornou podporu provozu jaderných elektráren.

Během provozu jaderných elektráren je nezbytné řešit řadu úkolů, které vyžadují znalosti a zkušenosti odborného a kvalifikovaného týmu pracovníků. Jde jak o legislativní, tak o provozní potřeby těchto zařízení.

 

 • Z legislativního hlediska jde o průkazy jaderné bezpečnosti při uvádění jaderných elektráren do provozu a při prodlužování jejich životnosti, ale také při legislativně vyžadovaných analýzách a průkazech při provedení jakýchkoliv rekonstrukcí na zařízení, při změnách provozních podmínek nebo jiných změnách, které mohou ovlivňovat jadernou bezpečnost.

 

 • Z provozního hlediska jde o řadu podpůrných činností pro sledování a kontrolu provozních parametrů, vyhodnocování odchylek od nominálních parametrů, zkvalitňování a zefektivňování provozních, kontrolních, údržbových činností apod. Výsledkem podpůrných činností jsou konkrétní návrhy opatření, které vedou ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu.

 

Nedílnou součástí podpory provozu je i prodlužování životnosti, uplatňování zpětné vazby z provozu jaderných elektráren, včasné uplatňování nových postupů a poznatků v souladu s celosvětově přijímanými kritérii, metodikami aj.

 

 • Praktické uplatňování požadavku soustavného a komplexního hodnocení, zda je jaderná elektrárna provozována v souladu s projektem, platnými národními požadavky na bezpečnost a s limity a podmínkami, je tak dáno zejména:
  •     průběžným sledováním jaderné a technické bezpečnosti (dohled, kontroly, zkoušky),
  •     deterministickým hodnocením jaderné bezpečnosti (bezpečnostní zprávy),
  •     pravděpodobnostním hodnocením jaderné bezpečnosti
       (tzv. „živá pravděpodobnostní studie" – Living PSA a její aplikace – např. Safety Monitor).

 

 • V procesu podpory provozu jaderných elektráren existuje několik základních oblastí, ve kterých ÚJV Řež, a. s., poskytuje odborné služby:
  •     životnost,
  •     zvyšování efektivnosti,
  •     hodnocení provozu,
  •     bezpečnost,
  •     diagnostika,
  •     péče o zařízení,
  •     kvalifikace zařízení,
  •     palivový cyklus,
  •     inženýrská podpora modifikací.

    

vice

 

 

Úvod PRO OBCHODNÍ PARTNERY PRODUKTY A SLUŽBY PODPORA PROVOZU JADERNÝCH ELEKTRÁREN
Mobilní verze | Desktop verze