Barva stránek

DALŠÍ PRODUKTY A SLUŽBY

 

ÚJV Řež, a. s., vlastní řadu unikátních zařízení a má ambice dosáhnout jejich využitím zajímavých výstupů využitelných v dalších průmyslových odvětvích, a rozšiřovat tak portfolio nabízených služeb.

 

Nabízíme služby a využití následujících zařízení:

 

 • Akreditovaná zkušební laboratoř hodnocení vlastností materiálů:
  • autoklávy pro hodnocení materiálů za provozních podmínek,
  • světelné rastrovací elektronové mikroskopy,
  • horké a polohorké komory pro hodnocení vlastností ozářených/radioaktivních materiálů.

 

 • Akreditovaná zkušební laboratoř mechanických vlastností:
  • univerzální trhací stroje Instron,
  • kyvadlová kladiva,
  • instrumentované zkoušky tvrdosti,
  • měření rozměrů,
  • mikroskopická analýza porušených těles.

 

 • Akreditovaná zkušební laboratoř kvalifikace zařízení na vnější prostředí:
  • zařízení pro kvalifikaci prostředí,
  • kobaltové ozařovny,
  • monitorování vlastností a charakteristik materiálů zařízení.

 

vice