Barva stránek

PRO OBCHODNÍ PARTNERY

 

Jsme důvěryhodnými obchodními partnery českých společností, zahraničních firem i vládních organizací. I pro nejbližší roky ÚJV Řež zůstává u svého základního zaměření na energetiku. Prioritou v tomto segmentu je oblast jaderné energetiky tj. cílení na provozované bloky i připravované nové jaderné zdroje. Společnost se dále zaměří na klasickou energetiku a teplárenství včetně tzv. malé energetiky a obnovitelné zdroje energetiky (OZE). Část obchodních aktivit je trvale zacílena na segment zdravotnictví v oblasti vývoje a výroby radiofarmak se záměrem zvýšit podíl nových produktů

a diverzifikovat distribuční kanály.

 

Mezi naše nejvýznamnější klienty dlouhodobě patří například společnost ČEZ a. s., provozovatel JE Temelín a Dukovany, Slovenské elektrárne a. s., provozovatel JE Mochovce a Jaslovské Bohunice nebo Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO).

 

Spolupracujeme také s mnohými zahraničními obchodními partnery na Ukrajině, v Turecku, Číně, Jižní Koreji, Itálii nebo USA.

 

Úvod PRO OBCHODNÍ PARTNERY
Mobilní verze | Desktop verze