Barva stránek

SPONZORING ANEB SNAŽÍME SE POMÁHAT

 

Chceme být spolehlivým partnerem pro potřebné a věříme, že jím jsme. Za slovy sponzorství, filantropie a dárcovství by se podle nás mělo skrývat jediné: pomoc potřebným. Věříme, že můžeme přispět k lepší činnosti občanských sdružení, podpořit jimi provozované chráněné dílny nebo jiné zajímavé projekty. Nejsme lhostejní k tomu, jak vyrůstají děti v naší zemi, a myslíme si, že podpora například sportovních oddílů je krok správným směrem.

 

Nezapomínáme ani na kulturu nebo volnočasové aktivity. Vždy budeme preferovat projekty, které rozvíjejí znalosti a vědomosti. A jak jinak, když jde o ÚJV Řež, a. s., než v oborech nám blízkých, spojených s energetikou, moderními technologiemi a nukleárním zdravotnictvím.

 

Vážíme si všech, kdo mají na zřeteli pomoc lidem s handicapem. Proto je naším dlouholetým partnerem Jedličkův ústav v Praze. Nesmírně obdivujeme práci, kterou toto sdružení dělá, a věříme, že náš příspěvek na dopravu pomohl zlepšit každodenní život jeho obyvatel a klientů.

 

S dopravou je spojený i další projekt, který jsme se rozhodli podpořit. Zapojili jsme se do projektu „sociální automobil", který si klade za cíl zlepšení kvality vozového parku v zařízeních, která se starají o rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně nebo jinak hendikepovaných lidí.

 

Odpovědně se snažíme chovat i ke svému bezprostřednímu okolí. Proto podporujeme důležité investice, drobné stavby i kulturní a sportovní život v obci Husinec. Považujeme za přirozené, že se propojení obce a ÚJV Řež, a. s., neustále prohlubuje, a věříme, že tato spolupráce přináší užitek především místním obyvatelům a jejich rodinám.

 

Naším cílem je dosáhnout toho, aby se společenská odpovědnost naší společnosti projevovala integrací pozitivních postojů, praktik nebo programů do podnikatelské strategie firmy na úrovni nejvyššího vedení i všech zaměstnanců a spolupracovníků. Uvědomujeme si, že to vyžaduje posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně „pouze zisk“ k širšímu pohledu se zaměřením nejen na ekonomickou prosperitu, ale i na environmentální a společenské aspekty své činnosti, kdy si musí každý uvědomit, že nefunguje izolovaně od okolního světa, ale je jeho přímou součástí.

Úvod PRO MÉDIA SPONZORING
Mobilní verze | Desktop verze