Barva stránek

SOUČASNOST ÚJV Řež, a. s.

V současné době se společnost věnuje hlavně inženýrské činnosti a aplikovanému výzkumu. Služby nabízí v těchto oblastech: jaderná bezpečnost a spolehlivost, integrita a technický inženýring, projekční a inženýrské služby, odpady a chemie palivového cyklu, reaktorové služby, radiofarmaka (zejména PET), analýzy a zkoušky v akreditovaných laboratořích (včetně Centrální analytické laboratoře) a Vědeckotechnický park v Řeži.

ÚJV Řež, a. s., působí i v nejaderných oblastech, například v oblasti klasické energetiky, chemického průmyslu a ochrany životního prostředí. Mezinárodní spolupráce v dřívějších letech byla převážně zaměřena na výzkumné ústavy v Rusku a Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Po roce 1989 se spolupráce podstatně rozšířila o NEA (jaderná agentura OECD), EURATOM (EU) a o přední západní partnery.

Součástí mezinárodních aktivit společnosti je také aktivní  účast v různých projektech zaměřených zejména na zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren s reaktory VVER. Společnost je zapojena do řady technologických platforem v rámci struktur EU, z nichž nejvýznamnější je Technologická platforma pro udržitelnou jadernou energii - SNETP.

Úvod O SPOLEČNOSTI SOUČASNOST
Mobilní verze | Desktop verze