Barva stránek

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

 

 

CVR symbol RGB 

 • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
  • Výzkumná organizace zaměřená na výzkum, vývoj a inovace, zejména v oblasti jaderné energetiky. Provozuje výzkumný reaktor LVR-15 a experimentální reaktor LR-0. Je zapojena do mnoha mezinárodních a národních projektů, spolupracuje s vysokými školami na výchově nových odborníků pro energetiku a vytváří kapacity pro odbornou technickou podporu státnímu dozoru nad jadernou bezpečností.
  • 100% dceřiná společnost

  • Kontakt:

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež

Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA, ředitel

Tel.: +420 266 173 181

Fax: +420 266 172 386

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 26722445

www.cvrez.cz

 

 

1.3. EGP invest 

 • EGP INVEST, spol. s r.o.
  • Společnost navázala na činnost projektového střediska otevřeného v Uherském Brodě v roce 1960. Zajišťuje projektové práce a služby v oboru investiční výstavby, rekonstrukcí, modernizací a inovací staveb v České republice a v zahraničí. Specializuje se především na oblast jaderné a klasické energetiky. Své služby nabízí i v dalších oblastech jako je teplárenství, petrochemie, průmyslové a vodohospodářské stavby a energetická díla z obnovitelných zdrojů. Společnost má certifikovaný systém řízení podle mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
  • 100% dceřiná společnost

  • Kontakt:

EGP INVEST, spol. s r.o.

Ant. Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod

Ing. Jiří Holub, jednatel a ředitel

Tel: +420 572 610 315

Fax: +420 572 633 725

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 16361679

www.egpi.cz

 

 

1.3. UAM brno

 • Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
  • Ústav má dlouhou tradici ve výzkumu, vývoji a poskytování služeb v oblasti posuzování technologických zařízení a navrhování ocelových konstrukcí, hodnocení pevnosti, životnosti a mezních stavů energetických zařízení a zařízení petrochemického průmyslu. Poskytuje také služby akreditované zkušební laboratoře a experimentální měření (měření tenzometrická, měření hmotnosti a síly, měření krouticího momentu, měření vibrací a jejich expozic na člověka, měření polohy a pohybu, měření tlaku, měření termografické, měření teploty, měření hluku a jeho expozic na člověka, statické a dynamické zkoušky ocelových a betonových konstrukcí, dlouhodobé dynamické únavové zkoušky velkých ocelových konstrukcí, kombinovaná měření technologických celků a systémů). Ústav má certifikovaný systém jakosti EN ISO 9001:2008 a akreditovanou zkušební laboratoř č. 1228 podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
  • 100% dceřiná společnost

  • Kontakt:

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

Resslova 972/3, Veveří, 602 00 Brno

Ing. Lubomír Junek, Ph.D., ředitel

Tel.: +420 541 212 429

Fax: +420 541 211 189

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 60715871

www.uam.cz

 

 

VZU Plzen RGB

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
  • Navazuje na stoletou tradici samostatné výzkumné činnosti, která byla v rámci tehdejších Škodových závodů zahájena v roce 1907. Společnost působí zejména v segmentech energetického a dopravního strojírenství, metalurgie a materiálového inženýrství, má akreditované zkušební laboratoře v oborech analytická chemie, metalografie, mechanická zkušebna, dynamická zkušebna, hluk a vibrace, kalibrační laboratoř v oborech délka a rovinný úhel. Společnost má zaveden systém jakosti podle norem EN ISO 9001:2008.
  • 100% dceřiná společnost

  • Kontakt:

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Ing. Václav Liška, CSc., ředitel

Tel.: +420 379 852 275

Fax: +420 378 134 290

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 47718684

www.vzuplzen.cz

 

 

1.3. energoprojekt slovakia

 • ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s.
  • Jde o projekční a inženýrskou organizaci, která působí v oblasti klasické a jaderné energetiky. Společnost má zaveden systém jakosti podle EN ISO 9001:2008.
  • 34% dceřiná společnost

  • Kontakt:

ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s.

Cintorínska 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Ing. Anton Letko, ředitel

Tel.: +421 - (0)37 / 7777 811

Fax: +421 - (0)37 / 7777 818

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 31381570

www.egps.sk

 

 

1.3. NSTC

 • Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.
  • Posláním NSTC je koordinace a efektivní využívání know-how z výstavby a provozů jaderných elektráren typu VVER pro technickou podporu provozovatelů a dozorných orgánů.
  • 40% dceřiná společnost

  • Kontakt:

Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.

Hlavní130, 250 68 Husinec - Řež

Ing. František Sviták, ředitel

Tel.: +420 266 173 663

Fax: +420 266 173 663

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 27091490

Úvod O SPOLEČNOSTI SKUPINA ÚJV DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
Mobilní verze | Desktop verze