Barva stránek

SKUPINA ÚJV

Skupina ÚJV je koncern společností výzkumu a vývoje, projekčních a inženýrských služeb, technického inženýringu, výroby speciálních produktů a zařízení a expertních činností v oblastech energetiky, průmyslu a zdravotnictví.

 

 • Hlavním posláním Skupiny ÚJV je:
  • zabezpečit v tuzemském i mezinárodním měřítku inženýrskou, projekční, analytickou a vědeckou podporu při provozu a nové výstavbě energetických a jaderných zařízení,
  • poskytovat komplexní a systémové vědeckovýzkumné služby zejména v oblasti využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření,
  • být odbornou autoritou a propagátorem v oblasti jaderné energetiky a využití ionizujícího záření.

 

 • Společnost ÚJV Řež, a. s., stojí jako řídící osoba v čele koncernu, jehož součástí jsou dále tyto řízené osoby:
  • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
  • EGP INVEST, spol. s r.o.
  • Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
  • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

   Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 

 

Úvod O SPOLEČNOSTI SKUPINA ÚJV
Mobilní verze | Desktop verze