Barva stránek

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

 

Ing. Karel Křížek, MBA  

Ing. Karel Křížek, MBA

generální ředitel

Absolovent Fakulty elektrotechnické VŠSE v Plzni, obor Technická kybernetika, absolvent Sheffield Hallam University, UK, obor Management.

Ing. Miroslav Horák, MBA  

Ing. Miroslav Horák, MBA

výkonný ředitel
Absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, obor Technická kybernetika, absolvent postgraduálního studia na Fakultě strojní VUT Brno v oboru Provoz jaderných elektráren a absolvent MBA studia na Brno Business School / The Nottingham Trent University.
Ing. Karel Bíža  

Ing. Karel Bíža

manažer pro strategický rozvoj
Absolvent stavební fakulty a postgraduálního studia v oboru Ocelové konstrukce na ČVUT v Praze, absolvent Akademie J. A. Komenského v oboru Manažer obchodních zakázek.
Ing. Jozef Mišák, CSc.  

Ing. Jozef Mišák, CSc.

manažer pro strategický rozvoj
Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT V Praze,  titul kandidáta technických věd v oboru stavba jaderných zařízení ze stejné fakulty.
Ing. Karel Paleček  

Ing. Karel Paleček

ředitel úseku Správa a provoz
Absolvent Vysokého učení technického v Brně, Fakulty strojní, obor Tepelné a jaderné stroje a zařízení.

Ing. František Pírek, MBA  

Ing. František Pírek, MBA

ředitel úseku Finance

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomika průmyslu, absolvent MBA studia na Open University, Milton Keynes, Velká Británie, specializace na výkonné vrcholové vedení, postgraduální studium v oborech Controlling, Outsourcing, Risk Management.

Ing. Milan Patrík, MBA   Ing. Milan Patrík, MBA
ředitel divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost

Absolvent oboru Jaderné a tepelné stroje a zařízení na Fakultě strojního inženýrství na ČVUT. Absolvent MBA studia na univerzitě ESMA - Barcelona, Španělsko.

Ing. Vladimír Stratil, MBA   Ing. Vladimír Stratil, MBA

ředitel divize Integrita a technický inženýring

Absolvent Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši, SR, v oboru Vysokofrekvenční technika a telekomunikace, absolvent MBA studia na University of Pittsburgh v USA, absolvent Project Management na MCE Brusel v Belgii.

Ing. Radek Trtílek  

Ing. Radek Trtílek

ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady

Absolvent oboru Jaderné inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a postgraduálních studií na Univerzitě Komenského v Bratislavě (Chemie v jaderné elektrárně) a na JČU v Českých Budějovicích (Psychologie a pedagogika). Absolvent kurzu IAEA "Radioactive Waste Management - A System Approach"

Ing. Lucie Židová, Ph.D.   Ing. Lucie Židová, Ph.D.
ředitelka divize ENERGOPROJEKT PRAHA
Absolventka ČVUT Praha, Fakulta strojní, obor Energetické stroje a zařízení (magisterské a následně doktorandské studium).
Řady ÚJV Řež posílila v roce 2007. Téměř tři roky pracovala jako vedoucí odd. Řízení zakázek.  
Ing. Patrik Špátzal   Ing. Patrik Špátzal
ředitel divize Radiofarmaka

Absolvent Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT v Praze, obor jakostní inženýrství, absolvent institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a farmaceutické fakulty v Hradci Králové v kurzu kvalifikovaných osob výrobců léčivých přípravků, absolvent Trenérské školy fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.