Barva stránek

divize JADERNÁ BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST

Podpora provozu jaderných elektráren. Výzkum obnovitelných zdrojů energie.

divize INTEGRITA A TECHNICKÝ INŽENÝRING

Bezpečnost a životnost jaderných elektráren, materiálové inženýrství, provozní kontroly a kvalifikace zařízení

divize CHEMIE PALIVOVÉHO CYKLU A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Nakládání s radioaktivními odpady, přepravy vysokoobohaceného paliva.

divize ENERGOPROJEKT PRAHA

Projektové a předprojektové činnosti a související inženýrské a poradenské služby v oblasti investiční výstavby jaderné i klasické energetiky.

divize RADIOFARMAKA

Výzkum, vývoj a výroba radiofarmak pro potřeby zdravotnictví. Školení specialistů. Provozovatel 3 center pozitronové emisní tomografie (PET).