Barva stránek

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

 

V akciové společnosti ÚJV Řež je zaveden a rozvíjen integrovaný systém řízení v souladu s požadavky mezinárodních norem EN ISO 9001:2008 (systém řízení jakosti), EN ISO 14001:2004 (management životního prostředí) a BS OHSAS 18001:2007 (management bezpečnosti práce).

 

 • Zavedení a užívání systémů řízení ve společnosti ověřila nezávislá certifikační společnost TÜV NORD a na základě úspěšného auditu jsou vystaveny certifikáty pro obory a činnosti:
  • výzkumné a vývojové práce, analýzy, expertní posuzování a služby v oboru jaderných technologií, energetiky a průmyslu včetně řešení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a využití ionizujícího záření,
  • výzkum, vývoj a výroba radiofarmak,
  • zajišťování dodávek v investiční výstavbě,
  • projektové a inženýrské činnosti.  

 

 • Působnost certifikátů se vztahuje na tato pracoviště: Řež, Praha, ulice Na Žertvách (Divize ENERGOPROJEKT PRAHA) Praha, Nemocnice Na Homolce (PET centrum), a Brno, Masarykův onkologický ústav (PET centrum). Funkčnost  a užívání systémů je pravidelně ročně ověřováno při kontrolních auditech.

  

 • V oblasti výroby radiofarmak je zabezpečování kvality výrobních procesů, produktů a distribuce léčivých přípravků pravidelně prověřováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Společnost disponuje „Povolením k výrobě léčivých a hodnocených léčivých přípravků“ a „Povolením k distribuci léčivých přípravků“.

 

 • V oboru provádění zkoušek a stanovení vybraných mechanických, fyzikálně-chemických, elektrických, radiačních a jiných charakteristických vlastností materiálů dokládají splnění akreditačních kritérií podle EN ISO / EC 17025.

 

 

V oblasti využívání jaderné energie a ionizujícího záření je implementovaný systém zabezpečování jakosti, který plní požadavky obecně závazných právních předpisů, popsán v Programech zabezpečování jakosti a dalších souvisejících řídicích dokumentech. Na základě splnění všech požadavků na jakost je orgánem státního odborného dozoru – Státním úřadem pro jadernou bezpečnost – vydáno povolení k provozování činností v oblasti radiační ochrany, jaderné bezpečnosti a nakládání s radioaktivními odpady.


Akciová společnost ÚJV Řež je ověřeným dodavatelem pro řadu společností: např. ČEZ, a. s., Slovenské elektrárne, a.s., I & C Energo a.s., ŠKODA JS a.s., JE Paks a další, které ve společnosti provádějí zákaznické audity. Ty prověřují nejen systém jakosti, ale také konkrétní zakázku, kterou pro ně společnost zajišťuje.

 

 

Úvod O SPOLEČNOSTI INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ
Mobilní verze | Desktop verze