Barva stránek

O SPOLEČNOSTI

 

Už více jak 60 let patříme ke špičkovým pracovištím na poli energetiky a průmyslu. Naše služby se soustřeďují zejména na projektování a inženýrské činnosti, podporu bezpečného a efektivního provozu jaderných i klasických elektráren, chemii palivového cyklu a komplexní služby při nakládání s radioaktivními a jinými specifickými odpady. V oblasti zdravotnictví se zabýváme výzkumem, vývojem, distribucí a výrobou radiofarmak a zajišťujeme komplexní výstavbu PET center a školení jejich personálu.

 

Významnou součást naší práce tvoří aplikovaný výzkum, vývoj, moderní technologie a inovace zejména v oblasti využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření. Disponujeme vyspělou technologickou a experimentální infrastrukturou, mnohá z našich zařízení jsou jedinečná v kontextu nejen ČR, ale i Evropy. Našemu zaměření odpovídá organizační členění společnosti do jednotlivých divizí: Jaderná bezpečnost a spolehlivost, Integrita a technický inženýring, Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady, ENERGOPROJEKT PRAHA a divize Radiofarmaka.

 

Portfolio služeb strategicky doplňují dceřiné společnosti, Centrum výzkumu Řež s.r.o., EGP INVEST, spol. s r.o. v Uherském Brodě, Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., které, spolu s mateřskou společnosti ÚJV Řež, a. s., vytvářejí od roku 2012 Skupinu ÚJV. Důležitou roli v naší společnosti hrají lidé. Rozvoji zaměstnanců věnujeme zásadní pozornost, právě oni ovlivňují kvalitu našich služeb a produkce. Z našich více než sedmi set zaměstnanců je 63 % vysokoškolsky a 27 % středoškolsky vzdělaných odborníků.

 

Patříme mezi uznávané a respektované členy tří desítek mezinárodních organizací a sdružení, jsme zapojeni do řady technologických platforem v rámci domácích i nadnárodních struktur.

Ekonomická situace ÚJV Řež, a. s., je dlouhodobě konsolidovaná a je zárukou dalšího rozvoje.

Úvod O SPOLEČNOSTI
Mobilní verze | Desktop verze