Barva stránek

POŠLETE NÁM SVÉ CV

 

 

V případě, že jste v seznamu volných míst nenalezli pozici, která by Vás zaujala, můžete nám poslat svůj strukturovaný životopis pomocí následujícího formuláře. Váš životopis zpracujeme a v případě možné spolupráce Vás budeme kontaktovat.

* Povinné pole
Prohlašuji, že osobní údaje, které jsem poskytl/a, jsou přesné, úplné a pravdivé.

Beru na vědomí, že zpracování mých osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně a to vlastními zaměstnanci společnosti ÚJV Řež, a. s., se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČ: 46356088 (dále pouze „ÚJV“), případně zaměstnanci dalších níže uvedených obchodních společností, které patří do koncernu ÚJV (dále pouze „Koncern ÚJV“). Zejména beru na vědomí, že mnou poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely výběrového řízení na obsazení vhodné pracovní pozice u společnosti ÚJV nebo u některé ze společností Koncernu ÚJV, a případně i pro účely pracovněprávní, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

Společnost ÚJV Vás dále informuje o právu na přístup k Vaším osobním údajům, jakož i právu požádat společnost ÚJV, příp. společnost z Koncernu ÚJV, které byly Vaše osobní údaje poskytnuty, o vysvětlení, budete-li se domnívat, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. (dále pouze „Zákon“).

Souhlasím s tím, aby společnost ÚJV zpracovávala mé osobní údaje, které jsem poskytl/a, a to po dobu 3 let ode dne jejich odeslání.

Dále souhlasím, aby za výše uvedeným účelem společnost ÚJV zpřístupnila mnou poskytnuté osobní údaje těmto společnostem Koncernu ÚJV:
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 69 Husinec
zapsána v OR, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1833
IČ: 463 56 088
DIČ: CZ463 56 088

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
se sídlem Plzeň, Tylova 181/46, PSČ 301 00
zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3404
IČ: 477 18 684
DIČ: CZ477 18 684

EGP INVEST, spol. s.r.o.
se sídlem Uherský Brod, Ant. Dvořáka 1707 PSŘ 688 01
zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2580
IČ: 163 61 679
DIČ:CZ163 61 679

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
se sídlem Resslova 972/3, Veveří, 602 00 Brno
zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16049
IČ: 607 15 871
DIČ: CZ607 15 871


 

Úvod KARIÉRA POŠLETE NÁM SVÉ CV
Mobilní verze | Desktop verze