Barva stránek

ÚJV Řež a prototyp POWER- BOX 180W na Světovém vodíkovém kongresu v Praze

Největší celosvětová vodíková událost roku 2017 se konala od 7. do 12. července v Praze.

Informace o organizační změně ve Skupině ÚJV

K datu 1. 7. 2017 došlo k organizační změně ve Skupině ÚJV. Projektové a inženýrské kapacity naší dceřiné společnosti EGP INVEST se slučují s ÚJV Řež, divize ENERGOPROJEKT PRAHA.

Pokračuje úspěšná spolupráce s Ukrajinou

Divize Integrita a technický inženýring (D2300) zvítězila ve výběrovém řízení provozovatele ukrajinských jaderných elektráren

NAEK Energoatom.

V Řeži jednali čeští experti o tlakové nádobě JE Temelín s rakouskou delegací

KVALIFIKACE – OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI – ZAŘÍZENÍ PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Seminář věnovaný kvalifikaci a klasifikaci zařízení pro JE

Spolupráce divize 2300 s firmou INDETEC

Na základě smlouvy o spolupráci, kterou s ÚJV Řež podepsal generální ředitel INDETEC Jiří Boháč, bude pro nás tato společnost vyvíjet a vyrábět sondy pro nedestruktivní testování metodou vířivých proudů a bude spolupracovat s divizí Integrita a technický inženýring při zavádění této testovací metody v ÚJV Řež.

VÝZNAMNÝ MILNÍK PRO MALÉ MODULÁRNÍ REAKTORY

DLOUHÝ TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

s mottem: „Za hranice známého“.

V ŘEŽI SE PRACUJE NA REAKTORECH IV. GENERACE

Projekt realizovaný v CVŘ a částečně též ÚJV Řež ve spolupráci se severoamerickou Oak Ridge National Laboratory.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2016 se v areálu v Řeži uskutečnil tradiční Den otevřených dveří. 

KONFERENCE IVD

Pro český energetický průmysl nastala doba proexportní

KABELÁŘI JEDNALI V ŘEŽI

Dvoudenní mezinárodní workshop o problematice stárnutí kabelů v jaderných elektrárnách

ÚSPĚŠNÉ NAPLNĚNÍ PROJEKTU PRO MV ČR

Nová metoda měření odezvy konstrukce ochranné obálky pro zajištění bezpečnosti JE i v případě těžkých havárií

VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE NA VELETRHU AMPER 2016 V BRNĚ

Skupina ÚJV a Česká vodíková platforma zve na seminář věnovaný trendům v oblasti využití vodíkových technologií.

FOTOGALERIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2015

Fotogalerie z exkuzí v rámci Dne otevřených dveří

NUGENIA T8 V ŘEŽI

Mezinárodní setkání 8. sekce asociace NUGENIA 

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ KARLA KŘÍŽKA

Předseda představenstva a CEO společnosti ÚJV Řež získal Zlatou medaili cti sdružení VGB.

JEDNÁME O ZAPOJENÍ DO FRANCOUZSKÝCH PROJEKTŮ

V pátek 17.7. se v Řeži uskutečnilo jednání se zástupci francouzské vládní výzkumné organizace CEA

DEN PRO OBCHODNÍ PARTNERY

Při příležitosti oslav 60. výročí založení společnosti jsme uspořádali setkání s obchodními partnery

ÚJV Řež PARTNEREM PROJEKTU HITECARLO

Projekt zaměřený na vývoj technologií pro záchyt a skladování CO2

MEZINÁRODNÍ PROJEKT PODPORUJE DLOUHODOBÝ PROVOZ PAROGENERÁTORŮ JADERNÝCH ELEKTRÁREN

KONFERENCE HYDROGEN DAYS 2015

Společnosti ze Skupiny ÚJV se podílí na programu konference Hydrogen Days 2015

OCENĚNÍ PRO NADANÉ JADERNÍKY

Výsledky „Soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření“

KONTROLY SVÁRŮ V TEMELÍNĚ

Optimalizace ultrazvukových kontrol svarových spojů na kolektorech parogenerátorů JE Temelín 

KONFERENCE HYDROGEN DAYS 2015

ÚJV Řež, a. s., se i v příštím roce zúčastní tradiční konference Hydrogen Days 2015

DNY KOGENERACE 2014

Vodíkové technologie byly prezentovány na konferenci Dny kogenerace 2014

AUTO PRO ALZHEIMERCENTRUM

ÚJV Řež, a. s., podpořila projekt „sociální automobil“

MONITORING KONTEJNMENTU JE TEMELÍN

Úspěšná prezentace nové metody monitorování kontejnmentu JE Temelín

REAKTOR PRO SRDCERVÁČE

Prohlídka reaktoru opět v projektu Srdcerváči

NA PODPORU NADANÝCH "JADERNÍKŮ"

ÚJV Řež, a. s., a Česká nukleární společnost vyhlásily nový ročník „Soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření“.

SETKÁNÍ RADIOFARMACEUTICKÉ SEKCE

Odborníci na radiofarmaka se sešli už 36 krát.

EXKURZE STUDENTŮ ZE ZAHRANIČÍ

ÚJV Řež navšívila mezinárodní skupina studentů

NABÍDKA PROSTOR K PRONÁJMU

ÚJV Řež, a. s., vypsala novou nabídku na pronájem administrativní budovy

ODBORNÍCI Z ÚJV Řež A ITALSKÝ PROGRAM VYŘAZOVÁNÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ

Zájemci o zkušenosti a znalosti v oboru radioaktivních odpadů a radiační ochrany jezdí do Řeže 

AREÁL V ŘEŽI PATŘIL RODINÁM

V sobotu 17. května 2014 se v areálu uskutečnil první Den otevřených dveří pro rodinné příslušníky a přátele zaměstnanců 

SEMINÁŘ - Projekt ALLEGRO

"Demonstrátor rychlého heliem chlazeného reaktoru"
(Ing. Ladislav Bělovský, CSc.) 28.3.2014

KONFERENCE HYDROGEN DAYS 2014

ÚJV Řež, a. s., oddělení Vodíkové technologie, se podílí na přípravě konference Hydrogen Days 2014.

Úvod AKTUALITY NOVINKY
Mobilní verze | Desktop verze